• Praktyki zagraniczne we Włoszech dla naszych hotelarzy

     • Wyjazd na staż odbędzie się w terminie od 01.05 do 16.05.2023 r. (w tym 2 dni przeznaczone na podróż). Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Rekrutacja do projektu jest skierowana dla uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

      Projekt realizowany jest przez Fundację Ku Pomocy w konsorcjum z Zespołem Szkół w Staszowie oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Odonowie w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

      Rekrutacja trwa do 13 marca 2023 r.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
    • 41 35 21 173 513950701
    • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
    • /zszodonow/SkrytkaESP
    • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
   • Logowanie