• ZSZ w Odonowie został Złotą Szkołą NBP

     • Program Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Jego organizatorem jest Narodowy Bank Polski a ideą przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W ostatniej edycji program realizowany był pod hasłem Poznajemy bank centralny.

      W ramach projektu została utworzona Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której weszli jako koordynatorzy nauczyciele: Anna Kuca, Aneta Grzesik, Grzegorz Śliwiński oraz 10 uczniów klasy IV a i I b. Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej miała do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

      Zadanie 1. „Lekcja z ekonomią”

      Zadanie 2. „Szkolna debata”

      Zadanie 3. Warsztat uczniowski.

      W dniu 15.03.2023 roku w ZSZ w Odonowie odbyła się debata szkolna. W debacie wzięli udział uczniowie klasy IV A kształcący się w zawodzie technik logistyk i technik hotelarstwa oraz uczniowie klasy I B kształcący się w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa. Prowadzącymi debatę byli uczniowie klasy IV A Weronika i Norbert. W rolę eksperta podczas debaty wcieliła się Pani Stanisława Szuba - Dyrektor Banku PKO Bank Polski Oddział 1 w Kazimierzy Wielkiej. Tematem debaty było BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ?.  Tematy jakie zostały przybliżone uczniom podczas debaty to: jakie są podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i bankowości elektronicznej?, jakich przeglądarek powinniśmy używać do korzystania z bankowości elektronicznej?, jak zapobiegać potencjalnym zagrożeniom?, co robić, jeśli staniemy się ofiarą cyberataku?. Uczniowie biorący udział w debacie wykazywali się zaangażowaniem i ciekawością tematu. Chętnie zadawali pytania, dyskutowali zarówno
      z ekspertem jak i między sobą. Również chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez eksperta na temat ich doświadczeń z bankowością elektroniczną i zagrożeń z tym związanych. Po zakończeniu debaty uczniowie podzielili się swoimi refleksjami i wrażeniami.  Kolejnym zadaniem zrealizowanych w ramach programu był warsztat uczniowski. W ramach warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z jednym z głównych zadań Narodowego Banku Polskiego jakim jest polityka pieniężna Państwa. Kolejny raz w rolę eksperta na warsztatach wcieliła się Pani Stanisława Szuba  - Dyrektor Banku PKO. Podczas warsztatów uczniowie wprowadzili pozostałych uczestników spotkania w temat. Przedstawili zadania Narodowego Banku Polskiego, że szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej Państwa. Opowiedzieli na jakich zasadach są udzielane pożyczki oraz jak to jest z oprocentowaniem pożyczek. Następnie poprosili Panią Dyrektor o uzupełnienie ich wypowiedzi i przedstawieniu zasad udzielania pożyczek osobom fizycznym, a szczególnie młodym osobom, które studiują albo dopiero zaczynają swoją pierwszą pracę. Pani Dyrektor podała uczestnikom kilka przykładów oprocentowania pożyczek i zasad ich udzielania, a następnie przeprowadziła razem z uczniami symulację hipotetycznej pożyczki. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem warsztatów, zadawali dużo pytań i sami chętnie wykonywali symulację spłaty rat pożyczki. W drugiej części warsztatów Pani Dyrektor podzieliła uczniów na grupy, każdej grupie rozdała przykładową umowę pożyczki. Zadanie uczestników polegało na przeczytaniu poszczególnych paragrafów i wyjaśnienie pozostałym osobom co oznaczają zapisy w umowie. Również ta część warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Oprócz fachowej wiedzy, którą uzyskali niektóre zapisy wzbudziły ich zdziwienie.

      Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie twierdzą, że zdobyli duży zasób informacji i poszerzyli swoją wiedzę na temat pożyczek. Twierdzą, że na pewno pomoże im to w przyszłości jeśli będą musieli podjąć decyzję o pożyczce. Ostatnim zadaniem jakie mieli wykonać uczniowie podczas III edycji programu była lekcja z ekonomią. Tematem przewodnim lekcji była działalność emisyjna Narodowego Banku Polskiego. Lekcja została przeprowadzona dla uczniów klasy pierwszej kształcących się w zawodzie technik logistyk przez Pana Grzegorza Śliwińskiego oraz zaproszonych na lekcję pracowników banku PKO BP oddział 1 w Kazimierzy Wielkiej. Podczas tej lekcji uczniowie zapoznali się między innymi z rolą Banku Centralnego i jego funkcjami, dowiedzieli się o konsekwencjach posługiwania się falsyfikatami. Na podsumowanie lekcji zaproszeni pracownicy banku zaprezentowali formy zabezpieczania i sprawdzania autentyczności banknotów używanych w Polskim obiegu pieniężnym (złoty, euro, dolar). Uczniowie kolejno pod nadzorem mieli możliwość sprawdzenia zabezpieczeń i autentyczności oryginalnych banknotów pieniężnych różnych nominałów przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Uczniowie, biorąc udział w lekcji, nie tylko pogłębili swoją wiedzę teoretyczną, ale także będą  mieć możliwość wykorzystania jej w praktyce w przyszłości o czym świadczą ich wypowiedzi po udziale w lekcji:

       „Chciałbym, aby jak największa grupa uczniów mogła uczestniczyć w tego typu lekcjach. Zdobyte doświadczenie oraz wiedza są bezcenne. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością pracowników banku PKO Bank Polski” – Alicja

      „Podczas lekcji miałam okazję poznać rodzaje zabezpieczeń stosowanych na polskich banknotach. Zdobytą wiedzę będę mogła sama wykorzystać w życiu codziennym jak również podzielić się nią z najbliższymi. Tak naprawdę udział w lekcji był ogromnym doświadczeniem, z większością rzeczy spotkałam się po raz pierwszy” – Amelia.

     • Złote podsumowanie roku szkolnego w ZSZ w Odonowie

     • W Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie, zakończenie roku szkolnego jest wyjątkowym momentem, który jest radosny i pełen optymizmu.

      „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń

      - to sentencja autorstwa Eleanor Roosvelt, która była myślą przewodnią zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

      W dniu 23 czerwca 2023 r. gratulowano wszystkim uczniom, którzy uzyskali promocję, każdy osiągnął przecież swój własny sukces i zrealizował swoje małe marzenia.

       Uhonorowano  utalentowanych uczniów za ich osiągnięcia zarówno w nauce, jak również w sporcie. Wręczono nagrody oraz dyplomy dla uczniów, którzy wyróżnili się w czasie całego roku nie tylko doskonałymi wynikami w nauce, osiągnięciami sportowymi ale również aktywną pracą na rzecz szkoły. Był to czas, w którym wyjątkowe talenty i zaangażowanie naszych uczniów zostały docenione i podkreślone.

       Pani Dyrektor Jolanta Mizio oraz Wicedyrektor Wioleta Żabicka w imieniu całego grona pedagogicznego podziękowały młodzieży za ich determinację i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy. Nagrody rzeczowe dla uczniów zostały ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską.

      ZAGRANICZNE VOYAGE…

      Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyli w praktykach zagranicznych   realizowanych w ramach programu Erasmus+ w  Grecji oraz we Włoszech.

      WARSZTATY STRZELECKIE…

      Wyjątkową propozycją   dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych były warsztaty strzeleckie prowadzone przez instruktora strzelectwa sportowego. Uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z broni palnej. Zawody strzeleckie, które były podsumowaniem warsztatów stanowiły znakomitą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności oraz rywalizacji z rówieśnikami. Zdobywcy I, II i III miejsc  otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. Dodatkowym wyróżnieniem były specjalne nagrody ufundowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju, co stanowiło dodatkową motywację dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i pasje.

      KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE, SUKCESY NA EGZAMINACH ZAWODOWYCH…

      Z udziałem uczniów Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie odbyły się:

      - etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w Lublinie,

      - etap okręgowy Konkursu „Od technika do Logistyka” w Staszowie.

      Sportowcy z Odonowa liczyli się w rywalizacji zarówno na etapie powiatowym jak i wojewódzkim zawodów w piłce siatkowej.

      Logistycy zaimponowali wynikami na egzaminach zawodowych osiągając zdawalność oraz średnie wyniki procentowe powyżej wyników krajowych.

      W gronie Złotych Szkół Narodowego Banku Polskiego…

      W III edycji programu ,,ZŁOTE SZKOŁY NBP – Poznajemy Bank Centralny”

      Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej pod kierunkiem nauczycieli Anny Kuca oraz Anety Grzesik zdobyła dla Technikum tytuł  ZŁOTA SZKOŁA NBP 2022/2023.

      Do sukcesu przyczyniło się duże wsparcie  merytoryczne ze strony Pani Dyrektor oraz Pracowników PKO Bank Polski Oddział 1  w Kazimierzy Wielkiej.  

      ​​​​​​​WAKACJE CZAS ZACZĄĆ…

      Po okresie intensywnej pracy całej społeczności szkolnej wszyscy zasługują na odpoczynek.

      Wszystkim Uczniom i Nauczycielom życzymy słonecznych wakacji i dobrego wypoczynku.

     • Rajd pieszy Oddziału Mundurowego z Odonowa

     • W dniach 9-10 czerwca uczniowie z Oddziału Mundurowego ZSZ w Odonowie brali udział w rajdzie pieszym do Rzemienowic, gdzie miały miejsce ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy, szkolenie wojskowe ze składania i rozkładania broni na czas oraz ćwiczenia elementów „taktyki zielonej”.

      Nie obyło się też bez ćwiczeń nocnych zapoczątkowanych alarmem, podczas których mundurowi lokalizowali i tłumaczyli hasła zapisane w alfabecie morsa.

      Był też czas wolny, bilard, piłka, ognisko i pizza...

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
    • 41 35 21 173 513950701
    • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
    • /zszodonow/SkrytkaESP
    • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
   • Logowanie