• Podsumowanie Programu Erasmus+ w ZSZ w Odonowie

     • Grupa uczennic kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w dniu 31 maja podzieliła się ze społecznością szkolną wspomnieniami z wyjazdu na staże zawodowe, które realizowała w Hotel Resistance del Terrazze we włoskim Grottammare.

      Konkurencyjność uczniów Grabskiego na rynku pracy

      Staż zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ w PUMO projects s.r.l.s, Włochy zakończył się uzyskaniem Certyfikatów mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Certyfikaty są dokumentem poświadczającym dodatkowe umiejętności uczniów z Odonowa i wzbogacą ich przyszłe cv.

      Propozycje pracy we Włoszech dla hotelarzy z Odonowa

      W ramach praktyk zawodowych we Włoszech uczestnicy Programu Erasmus+ poznawali europejskie standardy hotelowe podczas pracy w recepcji, w służbie pięter a także w kuchni i w sali restauracyjnej.

      Solidność, pracowitość i umiejętności uczennic z Odonowa zostały dostrzeżone przez menagera hotelu Resistance del Terrazze, który przedstawił im ofertę pracy we Włoszech w okresie wakacji na bardzo atrakcyjnych warunkach. Najpilniejsze uczennice zostały również nagrodzone udziałem w wielkiej gali hotelarzy, która miała miejsce w hotelu.

      Doskonalenie umiejętności językowych

      Podróże kształcą umiejętności komunikacyjne szczególnie ważne dla pracowników hotelu. Pierwszy kontakt z gościem w recepcji hotelowej wymaga dobrej znajomości języków obcych oraz komunikatywności. Z takimi wyzwaniami świetnie radziły sobie uczestniczki Erasmusa+.

      Czas na zwiedzanie…

      Po zajęciach w ramach praktyk był też czas na zwiedzanie urokliwych włoskich miast. Grottammare, San Benedetto Tronto, Ascoli Piceno, Ankona, Asyż, Loreto i Bolonia zachwycały bogactwem architektury, kultury i atrakcji.

      Czas wolny…

      Miejscem spędzania czasu wolnego było bezpośrednie otoczenie hotelu Resistance del Terrazze we włoskim Grottemmare. A tam palmy, baseny i plaża Adriatyku.

      Było super!

     • Zostań uczniem Grabskiego – dzień otwarty w ZSZ w Odonowie

     •   Wyjątkowa oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie przyciągnęła w dniu otwartym szkoły tłumy uczniów i ich rodziców z  okolicznych szkół podstawowych.

        Zwiedzanie szkoły, zawody strzeleckie na strzelnicy broni pneumatycznej i  terenowej strzelnicy sportowej, turniej wiedzy o szkole ze smakowitymi nagrodami, warsztaty hotelarskie z wyzwaniem: stwórz własny softdrink, próby sprawnościowe przed  rekrutacją do oddziału przygotowania wojskowego to tylko niektóre z atrakcji, jakie zaserwowali gościom uczniowie i nauczyciele odonowskiej szkoły. Wsparciem logistycznym były prezentacje kierunków wojskowych przez przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku – Zdroju. W sposób szczególny prezentowano unikalną propozycję kształcenia w technikum w klasie technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego.

      Hitem dnia było spotkanie uczniów i gości w pięknym otoczeniu szkoły. Wszyscy bawili się wyśmienicie w rytm piosenki Lato znanego rapera Sentino .

      Propozycje edukacyjne szkoły przedstawiono w trakcie zabawy w pociąg jako stacje, na których warto się zatrzymać. Uczniowie klas ósmych chętnie włączyli się również w kolejną zabawę taneczną – wykonano taniec integracyjny Belgijka.

      Podsumowaniem dnia było rozstrzygnięcie wyników zawodów strzeleckich. Nagrody ufundowane

      przez Powiat Kazimierski wręczał zwycięzcom osobiście Wicestarosta Michał Bucki.

      Dla zwycięzców w zawodach na terenowej strzelnicy nagrody ufundowało Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju.

      Dzień był pełen wrażeń, wyzwań i dobrej zabawy. Integrację przy wspólnym stole zapewniło przygotowanie i degustacja dań z grilla i barbecue.

      Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kierunkiem oddział przygotowania wojskowego przedłużono termin rekrutacji z 31 maja na 12 czerwca 2023 r. Wnioski można składać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.  

     • Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

      Uczniowie klas ósmych składają wnioski o przyjęcie do szkół w wyznaczonych terminach określonych zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

      W powiecie kazimierskim nabór odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu https://nabor.pcss.pl/kazimierzawielka/szkolaponadpodstawowa/

      Warto pamiętać, że należy wniosek wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować, załączyć skan do wniosku a następnie zatwierdzić dokonując wyboru „złóż wniosek”. Po wypełnieniu wszystkich czynności elektronicznie, wniosek należy złożyć w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

      Wnioski można złożyć do 21 czerwca, z jednym ważnym wyjątkiem!!

      Składanie wniosków do klasy technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego w Technikum im Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie  jest tylko do 31 maja 2023 r.

      Wprowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego  daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem. Jest to wyjątkowa oferta, niedostępna w innych szkołach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : https://www.zszodonow.edu.pl/

      Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum.

       Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

      Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego:

      • otrzymują umundurowanie i wyposażenie z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej,
      • odbywają szkolenie teoretyczne w wymiarze 53 godzin w trakcie nauki w klasach I-IV
      • odbywają 177 godzin zajęć praktycznych w trakcie nauki w klasach I-V , prowadzonych w patronackiej jednostce wojskowej w tym 50 godzin szkoleniowych w trakcie obozu w klasie V. Zajęcia praktyczne realizowane przez patronacką jednostkę wojskową prowadzone są przez instruktorów wskazanych przez dowódcę tej jednostki.

      Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien poznać: podstawowe uwarunkowania służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

      Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści:

      • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
      • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
      • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
      • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

       

       O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci 8 klasowej szkoły podstawowej, którzy:

      • posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ,
      • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od lekarza rodzinnego,
      • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych  w warunkach ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną (szczegółowa punktacja – Regulamin Próby Sprawności Fizycznej). 

       

     • Jesteśmy konkurencyjni na kazimierskim rynku edukacyjnym - ZSZ w Odonowie na I Kazimierskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych

     • Tłumy ósmoklasistów zwiedzały ciekawe stoisko przygotowane przez Uczniów i Nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie podczas I Kazimierskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych na Hali Sportowej w Kazimierzy Wielkiej.

      Reprezentacja Oddziału Mundurowego zachęcała do zapoznania się z unikalną ofertą Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie – możliwością kształcenia  w oddziale przygotowania wojskowego.

      Hotelarze przygotowywali kolorowe sof drinki, informatycy prezentowali swoje umiejętności praktyczne a logistycy zachęcali do udziału w grach o szkole.

      Największym powodzeniem cieszył się Milioner i Koło fortuny, w których należało się wykazać wiedzą o Szkole w Odonowie. Osłodą po wysiłku intelektualnym były „spersonalizowane” ciastka i losowanie nagród.

      Całość prezentacji oferty ZSZ w Odonowie uzupełniał spot zawierający najistotniejsze informacje dla przyszłych kandydatów do przyjęcia do klas I.

      Uczniowie Technikum zapraszają swoich młodszych kolegów do wyboru kształcenia w „zawodach przyszłości” – technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk –

      „Dołącz do Nas”

      Dziękujemy Organizatorom - Starostwu Powiatowemu w Kazimierzy Wielkiej oraz koordynatorowi - Pani Beacie Buła za możliwość prezentacji naszej Szkoły tak licznej grupie ósmoklasistów.

     • Czas na egzamin dojrzałości

     • W dniu 4 maja nasi Absolwenci przystąpią do pierwszego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

      Życzymy im wytrwałości, pogody ducha i jak najlepszych wyników egzaminów.

     • Drugi wyjazd zagraniczny naszych uczniów – Włochy 2023

     • W ramach programu Erasmus+  nasze uczennice kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa realizują praktyki we Włoszech.

      Staż realizowany jest w terminie 01.05.2023 do  16.05.2023 w konsorcjum z Fundacją ku Pomocy.

      2 maja nasi podróżnicy  dotarli na miejsce zakwaterowania: Residence Club Hotel le Terrazze, Lungomare Alcide de Gasperi,  Grottammare AP, Włochy.

      Program praktyki przewiduje zapoznanie z organizacją hotelu a także realizację zadań „służby pięter”.

      Uczestnicy będą mieli również możliwość poznania kultury i  zwiedzania urokliwych miejsc. Przewidziano   wycieczki całodniowe do Asyżu, Bolonii oraz zwiedzanie  Grottammare, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Ankona, Perugiar.

      Pierwsza relacja opiekuna - Pani wicedyrektor Wiolety Żabickiej:

      „Czechy, Austria i wschodnie wybrzeże morza Adriatyckiego to malownicza trasa prowadząca do celu podróży naszych hotelarzy - włoskiego miasteczka Grottemare.

      W uroczym Residence Club Hotel Le Terrazze graniczącym z plażą Adriatyku spędzimy dwa tygodnie.

      Mamy nadzieję, że wyjazd będzie pouczający i niezapomniany.

     • Warsztaty strzeleckie, zwiedzanie szkoły

     • Gościliśmy w naszej szkole Uczniów klas ósmych z:

      - Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach,

      - Samorządowej Szkoły Podstawowej im. ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie.

      Zapoznanie z podstawowymi zasadmi bezpieczeństwa podczas ćwiczeń strzeleckich, pozycje strzeleckie, ćwiczenia w strzelaniu z broni pneumatycznej a także zwiedzanie szkoły wypełniło czas pobytu miłych Gości w naszej szkole.

      Na podsumowanie warsztatów strzeleckich dla szkół podstawowych zostaną zorganizowane zawody strzeleckie w dniu 30 maja. Przewidziano ciekawe i liczne nagrody dla zwycięzców.

       

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
    • 41 35 21 173 513950701
    • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
    • /zszodonow/SkrytkaESP
    • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
   • Logowanie