• Dzień Chłopaka

     • Wszystkim chłopakom dużym i małym

      życzyć dziś chcemy, by byli wspaniali.

      Spełnienia marzeń, uśmiechu, radości,

      wspaniałych wrażeń, dużo miłości.

      Dużo słodyczy, życia pięknego i

       wszystkiego najlepszego.

     • "Kulinarna bitwa klas"

     • – smakowite potrawy, konkursy sprawnościowe, śpiew, taniec i zabawa w Odonowie

      W dniu 19 września 2023 roku w naszej szkole odbył się  pierwszy szkolny piknik "Kulinarna bitwa klas".

      W trakcie pikniku rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą potrawę przygotowaną przez każdą z klas. Bogata gama smaków i zapachów oraz duże emocje towarzyszyły kulinarnemu konkursowi. Radość ze zwycięstwa została nagrodzona przez jury w składzie: Pani Dyrektor Jolanta Mizio, Pani wicedyrektor Wioleta Żabicka oraz Pani Patrycja Mamczyńska. Zwycięską potrawę - makarony z różnych stron świata - przygotowali uczniowie klasy IVA.

      Konkursowi towarzyszyły dodatkowe atrakcje takie jak:

      - zawody strzeleckie,

      - tor przeszkód,

      - konkurs rzutów do kosza,

      - karaoke.

      Zwieńczeniem pikniku był taniec BELGIJKA w wykonaniu wszystkich chętnych uczniów.

      Na podsumowanie pikniku Pani Dyrektor Jolanta Mizio pogratulowała wszystkim zwycięzcom poszczególnych konkurencji sportowych, w których uczestnicy wykazali się wiedzą i sprawnością fizyczną oraz umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi.

      Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia bardzo dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery integracji uczniów i nauczycieli.

      Do zobaczenia na kolejnej edycji pikniku.

     • Kosmiczny wyjazd informatyków

     • 15 września Uczniowie Technikum im. Wł. Grabskiego kształcący się w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w Dniu Otwartym Politechniki Świętokrzyskiej. Była to wyjątkowa okazja do poznania uczelni oraz odkrycia fascynującego świata innowacyjnych technologii. Wśród nich szczególne wrażenie wywarła Marsjada, na której odbyły się zawody łazików marsjańskich oraz praktyczne prezentacje z dziedziny informatyki i robotyki.

      Dziękujemy za zaproszenie Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Z. Korubie

     • Wojskowe tradycje Odonowa – uczestnictwo w XXXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

     • Po raz kolejny oddział mundurowy ZSZ w Odonowie miał możliwość wyjazdu na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.

      Były to XXXI targi prezentujące najnowsze osiągnięcia  w dziedzinie obronności i techniki wojskowej na morzu, lądzie i w powietrzu.

      Wystawa sprzętu wojskowego wywarła duże i niezapomniane wrażenie na naszej delegacji.

     • Po raz 60. wybrzmiał dzwonek na rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZSZ w Odonowie

     • Rozpoczynając uroczystość Dyrektor Jolanta Mizio nawiązała do historii szkoły. Podkreśliła, że od 1963 roku szkoła mieści się w obecnym budynku położonym na działce dającej możliwości  na zagospodarowanie do celów edukacyjnych a w szczególności proobronnych, wojskowych, z którymi związane są plany rozwoju szkoły.

      Chwalono Uczniów klasy IV a za ich imponujące wyniki na egzaminie zawodowym w sesji letniej 2023 r.

      Hotelarze i logistycy  uzyskali 100% zdawalności na pisemnej części,  informatycy w części praktycznej uzyskali 100% zdawalności , a ich wynik zdawalności jest na poziomie 90% i przekracza wynik powiatowy, ogólnopolski.

      Na wyróżnienie zasługują Uczniowie, którzy uzyskali wynik 100% , 98%, 95% punktów w poszczególnych częściach egzaminu.

      Miłym akcentem było wręczenie nauczycielom nagród jubileuszowych. Powitano również pięciu nowych nauczycieli.

      Pani dyrektor przedstawiła plany Rady Pedagogicznej na rozpoczęty rok szkolny.

      Unikalną propozycją Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie jest oddział przygotowania wojskowego. Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 142/CWCR/2023 udzielił zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego na czas nieokreślony dla Technikum w Odonowie. Jako jednostkę odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych wskazano 10 Świętokrzyską  Brygadę Obrony Terytorialnej w Kielcach.

      Wspólnie z Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach przygotowano projekt w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - "Staż - dobrym startem na przyszłość".

      Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, Uczniowie  zdobędą możliwość realizacji ciekawych kursów, miedzy innymi: przygotowanie potraw grill i barbecue, barmańsko-baristyczny , obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych. Będzie również możliwość  pozyskania funduszy na stażu uczniowskim.

      Jako wspólny cel uczniów, nauczycieli i rodziców określono realizację  pomysłów uczniów

      służących rozwijaniu zainteresowań , pasji, atrakcyjnego spędzania czasu w szkole i  poza szkołą.

      Na zakończenie dyrektor życzyła uczniom i nauczycielom spokojnej pracy, realizacji planów i zamierzeń, wzajemnej współpracy i szacunku.

      Niech ten rok szkolny będzie dla  wszystkich rokiem nowych wyzwań i szans na rozwój Uczniów.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
    • 41 35 21 173 513950701
    • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
    • /zszodonow/SkrytkaESP
    • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
   • Logowanie