• Europejski Dzień Języków Obcych

     • W dniu 26 września, obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie klas 4. i 5. przygotowali tematyczne plakaty związane z językami i kulturą różnych państw. Dodatkowo, wszyscy chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie z okazji Dnia Języków Obcych. W całym budynku szkolnym rozwieszone zostały kody QR, po których zeskanowaniu na telefonach uczniów wyświetlały się pytania na temat języków świata, kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uczniowie musieli zostać poszukiwaczami, ponieważ pytań (tj. kodów) było aż 55 i można je było znaleźć w przeróżnych miejscach w szkole. Pomysł zyskał bardzo pozytywny odbiór, jako iż już po pierwszej godzinie lekcyjnej znalazły się osoby, które zdążyły odpowiedzieć na ponad 50 pytań!

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu.

     • Rajd rowerowy

     • Wieloletnią tradycją ZSZ w Odonowie jest popularyzacja aktywnych form wypoczynku. Uczestnicy tegorocznego rajdu rowerowego mieli okazję do podziwiania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Ponidzia. 

     • Dzień Chłopaka

     • Wszystkim chłopakom dużym i małym

      życzyć dziś chcemy, by byli wspaniali.

      Spełnienia marzeń, uśmiechu, radości,

      wspaniałych wrażeń, dużo miłości.

      Dużo słodyczy, życia pięknego i

       wszystkiego najlepszego.

     • "Kulinarna bitwa klas"

     • – smakowite potrawy, konkursy sprawnościowe, śpiew, taniec i zabawa w Odonowie

      W dniu 19 września 2023 roku w naszej szkole odbył się  pierwszy szkolny piknik "Kulinarna bitwa klas".

      W trakcie pikniku rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą potrawę przygotowaną przez każdą z klas. Bogata gama smaków i zapachów oraz duże emocje towarzyszyły kulinarnemu konkursowi. Radość ze zwycięstwa została nagrodzona przez jury w składzie: Pani Dyrektor Jolanta Mizio, Pani wicedyrektor Wioleta Żabicka oraz Pani Patrycja Mamczyńska. Zwycięską potrawę - makarony z różnych stron świata - przygotowali uczniowie klasy IVA.

      Konkursowi towarzyszyły dodatkowe atrakcje takie jak:

      - zawody strzeleckie,

      - tor przeszkód,

      - konkurs rzutów do kosza,

      - karaoke.

      Zwieńczeniem pikniku był taniec BELGIJKA w wykonaniu wszystkich chętnych uczniów.

      Na podsumowanie pikniku Pani Dyrektor Jolanta Mizio pogratulowała wszystkim zwycięzcom poszczególnych konkurencji sportowych, w których uczestnicy wykazali się wiedzą i sprawnością fizyczną oraz umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi.

      Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia bardzo dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery integracji uczniów i nauczycieli.

      Do zobaczenia na kolejnej edycji pikniku.

     • Kosmiczny wyjazd informatyków

     • 15 września Uczniowie Technikum im. Wł. Grabskiego kształcący się w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w Dniu Otwartym Politechniki Świętokrzyskiej. Była to wyjątkowa okazja do poznania uczelni oraz odkrycia fascynującego świata innowacyjnych technologii. Wśród nich szczególne wrażenie wywarła Marsjada, na której odbyły się zawody łazików marsjańskich oraz praktyczne prezentacje z dziedziny informatyki i robotyki.

      Dziękujemy za zaproszenie Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Z. Korubie

     • Wojskowe tradycje Odonowa – uczestnictwo w XXXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

     • Po raz kolejny oddział mundurowy ZSZ w Odonowie miał możliwość wyjazdu na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.

      Były to XXXI targi prezentujące najnowsze osiągnięcia  w dziedzinie obronności i techniki wojskowej na morzu, lądzie i w powietrzu.

      Wystawa sprzętu wojskowego wywarła duże i niezapomniane wrażenie na naszej delegacji.

     • Po raz 60. wybrzmiał dzwonek na rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZSZ w Odonowie

     • Rozpoczynając uroczystość Dyrektor Jolanta Mizio nawiązała do historii szkoły. Podkreśliła, że od 1963 roku szkoła mieści się w obecnym budynku położonym na działce dającej możliwości  na zagospodarowanie do celów edukacyjnych a w szczególności proobronnych, wojskowych, z którymi związane są plany rozwoju szkoły.

      Chwalono Uczniów klasy IV a za ich imponujące wyniki na egzaminie zawodowym w sesji letniej 2023 r.

      Hotelarze i logistycy  uzyskali 100% zdawalności na pisemnej części,  informatycy w części praktycznej uzyskali 100% zdawalności , a ich wynik zdawalności jest na poziomie 90% i przekracza wynik powiatowy, ogólnopolski.

      Na wyróżnienie zasługują Uczniowie, którzy uzyskali wynik 100% , 98%, 95% punktów w poszczególnych częściach egzaminu.

      Miłym akcentem było wręczenie nauczycielom nagród jubileuszowych. Powitano również pięciu nowych nauczycieli.

      Pani dyrektor przedstawiła plany Rady Pedagogicznej na rozpoczęty rok szkolny.

      Unikalną propozycją Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie jest oddział przygotowania wojskowego. Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 142/CWCR/2023 udzielił zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego na czas nieokreślony dla Technikum w Odonowie. Jako jednostkę odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych wskazano 10 Świętokrzyską  Brygadę Obrony Terytorialnej w Kielcach.

      Wspólnie z Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach przygotowano projekt w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - "Staż - dobrym startem na przyszłość".

      Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, Uczniowie  zdobędą możliwość realizacji ciekawych kursów, miedzy innymi: przygotowanie potraw grill i barbecue, barmańsko-baristyczny , obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych. Będzie również możliwość  pozyskania funduszy na stażu uczniowskim.

      Jako wspólny cel uczniów, nauczycieli i rodziców określono realizację  pomysłów uczniów

      służących rozwijaniu zainteresowań , pasji, atrakcyjnego spędzania czasu w szkole i  poza szkołą.

      Na zakończenie dyrektor życzyła uczniom i nauczycielom spokojnej pracy, realizacji planów i zamierzeń, wzajemnej współpracy i szacunku.

      Niech ten rok szkolny będzie dla  wszystkich rokiem nowych wyzwań i szans na rozwój Uczniów.

     • Gratulujemy naszym Absolwentom wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości

     • Nasze wspólne sukcesy:

      zdawalność 75% , po egzaminie poprawkowym w sierpniu mamy szansę na 100%

      średni wynik z matematyki 50% jest powyżej wyniku powiatu, województwa i blisko krajowego (najwyższy wynik z matematyki to 93%)

      średni wynik z polskiego 61% jest powyżej wyniku powiatu, województwa i kraju (najwyższy wynik z polskiego - 83%)

      średni wynik z angielskiego 63% jest powyżej powiatu (najwyższy wynik - 100%)

      Życzymy powodzenia w realizacji planów i dobrego wykorzystania świadectw dojrzałości

     • ZSZ w Odonowie został Złotą Szkołą NBP

     • Program Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Jego organizatorem jest Narodowy Bank Polski a ideą przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W ostatniej edycji program realizowany był pod hasłem Poznajemy bank centralny.

      W ramach projektu została utworzona Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której weszli jako koordynatorzy nauczyciele: Anna Kuca, Aneta Grzesik, Grzegorz Śliwiński oraz 10 uczniów klasy IV a i I b. Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej miała do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

      Zadanie 1. „Lekcja z ekonomią”

      Zadanie 2. „Szkolna debata”

      Zadanie 3. Warsztat uczniowski.

      W dniu 15.03.2023 roku w ZSZ w Odonowie odbyła się debata szkolna. W debacie wzięli udział uczniowie klasy IV A kształcący się w zawodzie technik logistyk i technik hotelarstwa oraz uczniowie klasy I B kształcący się w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa. Prowadzącymi debatę byli uczniowie klasy IV A Weronika i Norbert. W rolę eksperta podczas debaty wcieliła się Pani Stanisława Szuba - Dyrektor Banku PKO Bank Polski Oddział 1 w Kazimierzy Wielkiej. Tematem debaty było BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ?.  Tematy jakie zostały przybliżone uczniom podczas debaty to: jakie są podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i bankowości elektronicznej?, jakich przeglądarek powinniśmy używać do korzystania z bankowości elektronicznej?, jak zapobiegać potencjalnym zagrożeniom?, co robić, jeśli staniemy się ofiarą cyberataku?. Uczniowie biorący udział w debacie wykazywali się zaangażowaniem i ciekawością tematu. Chętnie zadawali pytania, dyskutowali zarówno
      z ekspertem jak i między sobą. Również chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez eksperta na temat ich doświadczeń z bankowością elektroniczną i zagrożeń z tym związanych. Po zakończeniu debaty uczniowie podzielili się swoimi refleksjami i wrażeniami.  Kolejnym zadaniem zrealizowanych w ramach programu był warsztat uczniowski. W ramach warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z jednym z głównych zadań Narodowego Banku Polskiego jakim jest polityka pieniężna Państwa. Kolejny raz w rolę eksperta na warsztatach wcieliła się Pani Stanisława Szuba  - Dyrektor Banku PKO. Podczas warsztatów uczniowie wprowadzili pozostałych uczestników spotkania w temat. Przedstawili zadania Narodowego Banku Polskiego, że szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej Państwa. Opowiedzieli na jakich zasadach są udzielane pożyczki oraz jak to jest z oprocentowaniem pożyczek. Następnie poprosili Panią Dyrektor o uzupełnienie ich wypowiedzi i przedstawieniu zasad udzielania pożyczek osobom fizycznym, a szczególnie młodym osobom, które studiują albo dopiero zaczynają swoją pierwszą pracę. Pani Dyrektor podała uczestnikom kilka przykładów oprocentowania pożyczek i zasad ich udzielania, a następnie przeprowadziła razem z uczniami symulację hipotetycznej pożyczki. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem warsztatów, zadawali dużo pytań i sami chętnie wykonywali symulację spłaty rat pożyczki. W drugiej części warsztatów Pani Dyrektor podzieliła uczniów na grupy, każdej grupie rozdała przykładową umowę pożyczki. Zadanie uczestników polegało na przeczytaniu poszczególnych paragrafów i wyjaśnienie pozostałym osobom co oznaczają zapisy w umowie. Również ta część warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Oprócz fachowej wiedzy, którą uzyskali niektóre zapisy wzbudziły ich zdziwienie.

      Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie twierdzą, że zdobyli duży zasób informacji i poszerzyli swoją wiedzę na temat pożyczek. Twierdzą, że na pewno pomoże im to w przyszłości jeśli będą musieli podjąć decyzję o pożyczce. Ostatnim zadaniem jakie mieli wykonać uczniowie podczas III edycji programu była lekcja z ekonomią. Tematem przewodnim lekcji była działalność emisyjna Narodowego Banku Polskiego. Lekcja została przeprowadzona dla uczniów klasy pierwszej kształcących się w zawodzie technik logistyk przez Pana Grzegorza Śliwińskiego oraz zaproszonych na lekcję pracowników banku PKO BP oddział 1 w Kazimierzy Wielkiej. Podczas tej lekcji uczniowie zapoznali się między innymi z rolą Banku Centralnego i jego funkcjami, dowiedzieli się o konsekwencjach posługiwania się falsyfikatami. Na podsumowanie lekcji zaproszeni pracownicy banku zaprezentowali formy zabezpieczania i sprawdzania autentyczności banknotów używanych w Polskim obiegu pieniężnym (złoty, euro, dolar). Uczniowie kolejno pod nadzorem mieli możliwość sprawdzenia zabezpieczeń i autentyczności oryginalnych banknotów pieniężnych różnych nominałów przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Uczniowie, biorąc udział w lekcji, nie tylko pogłębili swoją wiedzę teoretyczną, ale także będą  mieć możliwość wykorzystania jej w praktyce w przyszłości o czym świadczą ich wypowiedzi po udziale w lekcji:

       „Chciałbym, aby jak największa grupa uczniów mogła uczestniczyć w tego typu lekcjach. Zdobyte doświadczenie oraz wiedza są bezcenne. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością pracowników banku PKO Bank Polski” – Alicja

      „Podczas lekcji miałam okazję poznać rodzaje zabezpieczeń stosowanych na polskich banknotach. Zdobytą wiedzę będę mogła sama wykorzystać w życiu codziennym jak również podzielić się nią z najbliższymi. Tak naprawdę udział w lekcji był ogromnym doświadczeniem, z większością rzeczy spotkałam się po raz pierwszy” – Amelia.

     • Złote podsumowanie roku szkolnego w ZSZ w Odonowie

     • W Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie, zakończenie roku szkolnego jest wyjątkowym momentem, który jest radosny i pełen optymizmu.

      „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń

      - to sentencja autorstwa Eleanor Roosvelt, która była myślą przewodnią zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

      W dniu 23 czerwca 2023 r. gratulowano wszystkim uczniom, którzy uzyskali promocję, każdy osiągnął przecież swój własny sukces i zrealizował swoje małe marzenia.

       Uhonorowano  utalentowanych uczniów za ich osiągnięcia zarówno w nauce, jak również w sporcie. Wręczono nagrody oraz dyplomy dla uczniów, którzy wyróżnili się w czasie całego roku nie tylko doskonałymi wynikami w nauce, osiągnięciami sportowymi ale również aktywną pracą na rzecz szkoły. Był to czas, w którym wyjątkowe talenty i zaangażowanie naszych uczniów zostały docenione i podkreślone.

       Pani Dyrektor Jolanta Mizio oraz Wicedyrektor Wioleta Żabicka w imieniu całego grona pedagogicznego podziękowały młodzieży za ich determinację i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy. Nagrody rzeczowe dla uczniów zostały ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską.

      ZAGRANICZNE VOYAGE…

      Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyli w praktykach zagranicznych   realizowanych w ramach programu Erasmus+ w  Grecji oraz we Włoszech.

      WARSZTATY STRZELECKIE…

      Wyjątkową propozycją   dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych były warsztaty strzeleckie prowadzone przez instruktora strzelectwa sportowego. Uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z broni palnej. Zawody strzeleckie, które były podsumowaniem warsztatów stanowiły znakomitą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności oraz rywalizacji z rówieśnikami. Zdobywcy I, II i III miejsc  otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. Dodatkowym wyróżnieniem były specjalne nagrody ufundowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju, co stanowiło dodatkową motywację dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i pasje.

      KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE, SUKCESY NA EGZAMINACH ZAWODOWYCH…

      Z udziałem uczniów Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie odbyły się:

      - etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w Lublinie,

      - etap okręgowy Konkursu „Od technika do Logistyka” w Staszowie.

      Sportowcy z Odonowa liczyli się w rywalizacji zarówno na etapie powiatowym jak i wojewódzkim zawodów w piłce siatkowej.

      Logistycy zaimponowali wynikami na egzaminach zawodowych osiągając zdawalność oraz średnie wyniki procentowe powyżej wyników krajowych.

      W gronie Złotych Szkół Narodowego Banku Polskiego…

      W III edycji programu ,,ZŁOTE SZKOŁY NBP – Poznajemy Bank Centralny”

      Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej pod kierunkiem nauczycieli Anny Kuca oraz Anety Grzesik zdobyła dla Technikum tytuł  ZŁOTA SZKOŁA NBP 2022/2023.

      Do sukcesu przyczyniło się duże wsparcie  merytoryczne ze strony Pani Dyrektor oraz Pracowników PKO Bank Polski Oddział 1  w Kazimierzy Wielkiej.  

      ​​​​​​​WAKACJE CZAS ZACZĄĆ…

      Po okresie intensywnej pracy całej społeczności szkolnej wszyscy zasługują na odpoczynek.

      Wszystkim Uczniom i Nauczycielom życzymy słonecznych wakacji i dobrego wypoczynku.

     • Rajd pieszy Oddziału Mundurowego z Odonowa

     • W dniach 9-10 czerwca uczniowie z Oddziału Mundurowego ZSZ w Odonowie brali udział w rajdzie pieszym do Rzemienowic, gdzie miały miejsce ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy, szkolenie wojskowe ze składania i rozkładania broni na czas oraz ćwiczenia elementów „taktyki zielonej”.

      Nie obyło się też bez ćwiczeń nocnych zapoczątkowanych alarmem, podczas których mundurowi lokalizowali i tłumaczyli hasła zapisane w alfabecie morsa.

      Był też czas wolny, bilard, piłka, ognisko i pizza...

     • Podsumowanie Programu Erasmus+ w ZSZ w Odonowie

     • Grupa uczennic kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w dniu 31 maja podzieliła się ze społecznością szkolną wspomnieniami z wyjazdu na staże zawodowe, które realizowała w Hotel Resistance del Terrazze we włoskim Grottammare.

      Konkurencyjność uczniów Grabskiego na rynku pracy

      Staż zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ w PUMO projects s.r.l.s, Włochy zakończył się uzyskaniem Certyfikatów mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Certyfikaty są dokumentem poświadczającym dodatkowe umiejętności uczniów z Odonowa i wzbogacą ich przyszłe cv.

      Propozycje pracy we Włoszech dla hotelarzy z Odonowa

      W ramach praktyk zawodowych we Włoszech uczestnicy Programu Erasmus+ poznawali europejskie standardy hotelowe podczas pracy w recepcji, w służbie pięter a także w kuchni i w sali restauracyjnej.

      Solidność, pracowitość i umiejętności uczennic z Odonowa zostały dostrzeżone przez menagera hotelu Resistance del Terrazze, który przedstawił im ofertę pracy we Włoszech w okresie wakacji na bardzo atrakcyjnych warunkach. Najpilniejsze uczennice zostały również nagrodzone udziałem w wielkiej gali hotelarzy, która miała miejsce w hotelu.

      Doskonalenie umiejętności językowych

      Podróże kształcą umiejętności komunikacyjne szczególnie ważne dla pracowników hotelu. Pierwszy kontakt z gościem w recepcji hotelowej wymaga dobrej znajomości języków obcych oraz komunikatywności. Z takimi wyzwaniami świetnie radziły sobie uczestniczki Erasmusa+.

      Czas na zwiedzanie…

      Po zajęciach w ramach praktyk był też czas na zwiedzanie urokliwych włoskich miast. Grottammare, San Benedetto Tronto, Ascoli Piceno, Ankona, Asyż, Loreto i Bolonia zachwycały bogactwem architektury, kultury i atrakcji.

      Czas wolny…

      Miejscem spędzania czasu wolnego było bezpośrednie otoczenie hotelu Resistance del Terrazze we włoskim Grottemmare. A tam palmy, baseny i plaża Adriatyku.

      Było super!

     • Zostań uczniem Grabskiego – dzień otwarty w ZSZ w Odonowie

     •   Wyjątkowa oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie przyciągnęła w dniu otwartym szkoły tłumy uczniów i ich rodziców z  okolicznych szkół podstawowych.

        Zwiedzanie szkoły, zawody strzeleckie na strzelnicy broni pneumatycznej i  terenowej strzelnicy sportowej, turniej wiedzy o szkole ze smakowitymi nagrodami, warsztaty hotelarskie z wyzwaniem: stwórz własny softdrink, próby sprawnościowe przed  rekrutacją do oddziału przygotowania wojskowego to tylko niektóre z atrakcji, jakie zaserwowali gościom uczniowie i nauczyciele odonowskiej szkoły. Wsparciem logistycznym były prezentacje kierunków wojskowych przez przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku – Zdroju. W sposób szczególny prezentowano unikalną propozycję kształcenia w technikum w klasie technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego.

      Hitem dnia było spotkanie uczniów i gości w pięknym otoczeniu szkoły. Wszyscy bawili się wyśmienicie w rytm piosenki Lato znanego rapera Sentino .

      Propozycje edukacyjne szkoły przedstawiono w trakcie zabawy w pociąg jako stacje, na których warto się zatrzymać. Uczniowie klas ósmych chętnie włączyli się również w kolejną zabawę taneczną – wykonano taniec integracyjny Belgijka.

      Podsumowaniem dnia było rozstrzygnięcie wyników zawodów strzeleckich. Nagrody ufundowane

      przez Powiat Kazimierski wręczał zwycięzcom osobiście Wicestarosta Michał Bucki.

      Dla zwycięzców w zawodach na terenowej strzelnicy nagrody ufundowało Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju.

      Dzień był pełen wrażeń, wyzwań i dobrej zabawy. Integrację przy wspólnym stole zapewniło przygotowanie i degustacja dań z grilla i barbecue.

      Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kierunkiem oddział przygotowania wojskowego przedłużono termin rekrutacji z 31 maja na 12 czerwca 2023 r. Wnioski można składać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.  

     • Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

      Uczniowie klas ósmych składają wnioski o przyjęcie do szkół w wyznaczonych terminach określonych zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

      W powiecie kazimierskim nabór odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu https://nabor.pcss.pl/kazimierzawielka/szkolaponadpodstawowa/

      Warto pamiętać, że należy wniosek wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować, załączyć skan do wniosku a następnie zatwierdzić dokonując wyboru „złóż wniosek”. Po wypełnieniu wszystkich czynności elektronicznie, wniosek należy złożyć w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

      Wnioski można złożyć do 21 czerwca, z jednym ważnym wyjątkiem!!

      Składanie wniosków do klasy technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego w Technikum im Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie  jest tylko do 31 maja 2023 r.

      Wprowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego  daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem. Jest to wyjątkowa oferta, niedostępna w innych szkołach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : https://www.zszodonow.edu.pl/

      Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum.

       Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

      Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego:

      • otrzymują umundurowanie i wyposażenie z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej,
      • odbywają szkolenie teoretyczne w wymiarze 53 godzin w trakcie nauki w klasach I-IV
      • odbywają 177 godzin zajęć praktycznych w trakcie nauki w klasach I-V , prowadzonych w patronackiej jednostce wojskowej w tym 50 godzin szkoleniowych w trakcie obozu w klasie V. Zajęcia praktyczne realizowane przez patronacką jednostkę wojskową prowadzone są przez instruktorów wskazanych przez dowódcę tej jednostki.

      Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien poznać: podstawowe uwarunkowania służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

      Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści:

      • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
      • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
      • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
      • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

       

       O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci 8 klasowej szkoły podstawowej, którzy:

      • posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ,
      • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od lekarza rodzinnego,
      • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych  w warunkach ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną (szczegółowa punktacja – Regulamin Próby Sprawności Fizycznej). 

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
   • 41 35 21 173
    513950701
   • Odonów 54
    28-500 Kazimierza Wielka
    Poland
   • /zszodonow/SkrytkaESP
   • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
  • Logowanie