• Zostań uczniem Grabskiego – dzień otwarty w ZSZ w Odonowie

     •   Wyjątkowa oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie przyciągnęła w dniu otwartym szkoły tłumy uczniów i ich rodziców z  okolicznych szkół podstawowych.

        Zwiedzanie szkoły, zawody strzeleckie na strzelnicy broni pneumatycznej i  terenowej strzelnicy sportowej, turniej wiedzy o szkole ze smakowitymi nagrodami, warsztaty hotelarskie z wyzwaniem: stwórz własny softdrink, próby sprawnościowe przed  rekrutacją do oddziału przygotowania wojskowego to tylko niektóre z atrakcji, jakie zaserwowali gościom uczniowie i nauczyciele odonowskiej szkoły. Wsparciem logistycznym były prezentacje kierunków wojskowych przez przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku – Zdroju. W sposób szczególny prezentowano unikalną propozycję kształcenia w technikum w klasie technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego.

      Hitem dnia było spotkanie uczniów i gości w pięknym otoczeniu szkoły. Wszyscy bawili się wyśmienicie w rytm piosenki Lato znanego rapera Sentino .

      Propozycje edukacyjne szkoły przedstawiono w trakcie zabawy w pociąg jako stacje, na których warto się zatrzymać. Uczniowie klas ósmych chętnie włączyli się również w kolejną zabawę taneczną – wykonano taniec integracyjny Belgijka.

      Podsumowaniem dnia było rozstrzygnięcie wyników zawodów strzeleckich. Nagrody ufundowane

      przez Powiat Kazimierski wręczał zwycięzcom osobiście Wicestarosta Michał Bucki.

      Dla zwycięzców w zawodach na terenowej strzelnicy nagrody ufundowało Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju.

      Dzień był pełen wrażeń, wyzwań i dobrej zabawy. Integrację przy wspólnym stole zapewniło przygotowanie i degustacja dań z grilla i barbecue.

      Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kierunkiem oddział przygotowania wojskowego przedłużono termin rekrutacji z 31 maja na 12 czerwca 2023 r. Wnioski można składać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.  

     • Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

      Uczniowie klas ósmych składają wnioski o przyjęcie do szkół w wyznaczonych terminach określonych zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

      W powiecie kazimierskim nabór odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu https://nabor.pcss.pl/kazimierzawielka/szkolaponadpodstawowa/

      Warto pamiętać, że należy wniosek wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować, załączyć skan do wniosku a następnie zatwierdzić dokonując wyboru „złóż wniosek”. Po wypełnieniu wszystkich czynności elektronicznie, wniosek należy złożyć w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

      Wnioski można złożyć do 21 czerwca, z jednym ważnym wyjątkiem!!

      Składanie wniosków do klasy technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego w Technikum im Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie  jest tylko do 31 maja 2023 r.

      Wprowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego  daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem. Jest to wyjątkowa oferta, niedostępna w innych szkołach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : https://www.zszodonow.edu.pl/

      Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum.

       Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

      Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego:

      • otrzymują umundurowanie i wyposażenie z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej,
      • odbywają szkolenie teoretyczne w wymiarze 53 godzin w trakcie nauki w klasach I-IV
      • odbywają 177 godzin zajęć praktycznych w trakcie nauki w klasach I-V , prowadzonych w patronackiej jednostce wojskowej w tym 50 godzin szkoleniowych w trakcie obozu w klasie V. Zajęcia praktyczne realizowane przez patronacką jednostkę wojskową prowadzone są przez instruktorów wskazanych przez dowódcę tej jednostki.

      Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien poznać: podstawowe uwarunkowania służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

      Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści:

      • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
      • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
      • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
      • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

       

       O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci 8 klasowej szkoły podstawowej, którzy:

      • posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ,
      • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od lekarza rodzinnego,
      • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych  w warunkach ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną (szczegółowa punktacja – Regulamin Próby Sprawności Fizycznej). 

       

     • Jesteśmy konkurencyjni na kazimierskim rynku edukacyjnym - ZSZ w Odonowie na I Kazimierskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych

     • Tłumy ósmoklasistów zwiedzały ciekawe stoisko przygotowane przez Uczniów i Nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie podczas I Kazimierskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych na Hali Sportowej w Kazimierzy Wielkiej.

      Reprezentacja Oddziału Mundurowego zachęcała do zapoznania się z unikalną ofertą Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie – możliwością kształcenia  w oddziale przygotowania wojskowego.

      Hotelarze przygotowywali kolorowe sof drinki, informatycy prezentowali swoje umiejętności praktyczne a logistycy zachęcali do udziału w grach o szkole.

      Największym powodzeniem cieszył się Milioner i Koło fortuny, w których należało się wykazać wiedzą o Szkole w Odonowie. Osłodą po wysiłku intelektualnym były „spersonalizowane” ciastka i losowanie nagród.

      Całość prezentacji oferty ZSZ w Odonowie uzupełniał spot zawierający najistotniejsze informacje dla przyszłych kandydatów do przyjęcia do klas I.

      Uczniowie Technikum zapraszają swoich młodszych kolegów do wyboru kształcenia w „zawodach przyszłości” – technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk –

      „Dołącz do Nas”

      Dziękujemy Organizatorom - Starostwu Powiatowemu w Kazimierzy Wielkiej oraz koordynatorowi - Pani Beacie Buła za możliwość prezentacji naszej Szkoły tak licznej grupie ósmoklasistów.

     • Czas na egzamin dojrzałości

     • W dniu 4 maja nasi Absolwenci przystąpią do pierwszego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

      Życzymy im wytrwałości, pogody ducha i jak najlepszych wyników egzaminów.

     • Drugi wyjazd zagraniczny naszych uczniów – Włochy 2023

     • W ramach programu Erasmus+  nasze uczennice kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa realizują praktyki we Włoszech.

      Staż realizowany jest w terminie 01.05.2023 do  16.05.2023 w konsorcjum z Fundacją ku Pomocy.

      2 maja nasi podróżnicy  dotarli na miejsce zakwaterowania: Residence Club Hotel le Terrazze, Lungomare Alcide de Gasperi,  Grottammare AP, Włochy.

      Program praktyki przewiduje zapoznanie z organizacją hotelu a także realizację zadań „służby pięter”.

      Uczestnicy będą mieli również możliwość poznania kultury i  zwiedzania urokliwych miejsc. Przewidziano   wycieczki całodniowe do Asyżu, Bolonii oraz zwiedzanie  Grottammare, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Ankona, Perugiar.

      Pierwsza relacja opiekuna - Pani wicedyrektor Wiolety Żabickiej:

      „Czechy, Austria i wschodnie wybrzeże morza Adriatyckiego to malownicza trasa prowadząca do celu podróży naszych hotelarzy - włoskiego miasteczka Grottemare.

      W uroczym Residence Club Hotel Le Terrazze graniczącym z plażą Adriatyku spędzimy dwa tygodnie.

      Mamy nadzieję, że wyjazd będzie pouczający i niezapomniany.

     • Zakończenie szkoły - Absolwenci 2023

     • Nowa galeria Zakończenie szkoły - Absolwenci 2023 została dodana do albumu fotograficznego

      W dniu 28.04.2023 ukończyli szkołę uczniowie klasy IV b

      28 kwietnia 2023 r   - czas pożegnań, czas na egzamin dojrzałości, egzamin z życia …

      dla Absolwentów Technikum im. Władysława Grabskiego w ZSZ w Odonowie

      Wspomnienia wspólnie organizowanych wydarzeń, zajęć, kursów, warsztatów, wycieczek,  gratulacje dla uczniów wyróżniających w nauce i aktywnych w kształtowaniu szkolnego życia a przede wszystkim wzruszające pożegnanie ze szkołą – tak przebiegało  ostatnie spotkanie Uczniów klasy  IV b Technikum  im. Władysława Grabskiego w ZSZ w Odonowie z Gościem Honorowym – Starostą Powiatu Kazimierskiego Janem Nowakiem, Nauczycielami i Dyrekcją w dniu 28 kwietnia 2023 r.

      Cztery lata w odonowskiej szkole pełne były różnych wrażeń dla tegorocznych Absolwentów. Przyszli hotelarze i logistycy korzystali nie tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ale również uczestniczyli w kursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych realizowanych w ramach projektów unijnych, praktykach zawodowych w Grecji w ramach Erasmus+.  Dzięki tym projektom uczniowie kończący szkołę pozyskali certyfikaty potwierdzające dodatkowe umiejętności oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje.

      Wśród Uczniów klasy IV b byli aktywnie działający w oddziale mundurowym. Liczna grupa Uczniów – członków oddziału mundurowego, pełniła honorową służbę w pocztach sztandarowych organizacji kombatanckich.

      Stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Marszalka Województwa Świętokrzyskiego, które uzyskali Uczniowie z klas maturalnych dały Im nie tylko satysfakcję z osiągniętych wyników w nauce ale również wymierne korzyści materialne.

      Wyniki egzaminów zawodowych tegorocznych Absolwentów są bardzo pozytywne. Dumni mogą być w sposób szczególny hotelarze, którzy w 85%  zdali egzaminy zawodowe a także logistycy z wynikiem zdawalności na poziomie 91%. Wyniki te przewyższają zdawalność krajową i wojewódzką.

      Wydarzenia i imprezy szkolne w ostatnich latach odbywały się z aktywnym udziałem wielu energicznych i utalentowanych artystycznie uczniów z klasy IV b.

      Uczniowie klas młodszych przy zaangażowaniu uczniów z klasy IV b uświetnili uroczystość pożegnania absolwentów nastrojowymi piosenkami, sformułowano przesłanie na dalszą drogę życia przywołując sentencje znanych autorytetów a wszystko to uzupełniała sentymentalna prezentacja z czteroletniej nauki w szkole klasy IV b.

      Dla 26  uczniów zakończyła się nauka, nadchodzi czas maturalnych podsumowań.

      W najbliższych dniach do matury przystąpią wszyscy, którzy uznali, że są do tego przygotowani.

      Pomimo trudnych warunków, w jakich przyszło pracować nauczycielom i uczniom w okresie pandemii,  mamy nadzieję, że kształcenie zdalne przyniesie pozytywne efekty.

      Drodzy Absolwenci, jesteśmy przekonani, że w naszej szkole zdobyliście wymagane przez pracodawców umiejętności, karierę zawodową i pracę wybierzecie sobie sami.

      Życzymy Wam powodzenia

      – Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie

      Dla upamiętnienia obecności w naszej szkole Uczniów klasy IV b wychowawcy posadzili świerk, który będzie zawsze przypominał o Absolwentach rocznik 2023 r.

     • Warsztaty strzeleckie, zwiedzanie szkoły

     • Gościliśmy w naszej szkole Uczniów klas ósmych z:

      - Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach,

      - Samorządowej Szkoły Podstawowej im. ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie.

      Zapoznanie z podstawowymi zasadmi bezpieczeństwa podczas ćwiczeń strzeleckich, pozycje strzeleckie, ćwiczenia w strzelaniu z broni pneumatycznej a także zwiedzanie szkoły wypełniło czas pobytu miłych Gości w naszej szkole.

      Na podsumowanie warsztatów strzeleckich dla szkół podstawowych zostaną zorganizowane zawody strzeleckie w dniu 30 maja. Przewidziano ciekawe i liczne nagrody dla zwycięzców.

       

       

     • Nasz informatyk laureatem Konkursu Matematycznego

     • Paweł - uczeń klasy IIIa Technikum im. W. Grabskiego w Odonowie został laureatem etapu finałowego Konkursu Matematycznego „Zostań Mistrzem Królowej Nauk”.

      Uroczystość wręczenia nagród laureatom oraz ich opiekunom odbyła się w dn. 26.04.2023 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

      Serdecznie gratulujemy Pawłowi i życzymy dalszych sukcesów.

     • Rocznica zbrodni katyńskiej

     •         13 kwietnia Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz uczniowie z oddziału mundurowego ZSZ w Odonowie uczestniczyli w   uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego  z okazji 83 rocznicy zbrodni katyńskiej.

              Obecność i zaangażowanie naszych „mundurowych” były obrazem ich postawy etycznej i patriotycznej wobec wydarzeń historycznych, które ukształtowały późniejsze losy naszej Ojczyzny.

              To wydarzenie było również okazją do współudziału w żywej lekcji historii dotyczącej  Roku Pamięci Bohaterów Ziemi Kazimierskiej.

     • Konkurs "Od technika do logistyka" - etap okręgowy

     • Od technika do logistyka - etap okręgowy z udziałem uczniów naszej szkoły

      Logistycy, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego konkursu dziś walczyli o kolejne sukcesy

      w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie.

      Trzymamy kciuki za dobre wyniki Weroniki, Klaudii, Kuby i Jarka

     • Wycieczka na Święty Krzyż

     • "Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez miłości nie uniesiecie". Wierni tym słowom Jana Pawła II nasi uczniowie pod przewodnictwem ksiedza Krzysztofa udali się na zakończenie szkolnych rekolekcji na Św. Krzyż. Poznali historię tego miejsca oraz mogli pomodlić się przy relikwiach Krzyża. Będą to niezapomniane chwile przed rozpoczynającym się Wielkim Tygodniem.

     • Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych

     • 30 marca wzięliśmy udział w przedsięwzięciu, którego celem było umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego dostępu do informacji o ofercie kształcenia oraz ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji.

      Nasze kierunki kształcenia w Technikum to technik logistyk (z możliwością wstąpienia do Oddziału Przygotowania Wojskowego), technik informatyk oraz technik hotelarstwa.

      W LO zapraszamy do klasy o profilu sportowo - strzeleckim.

     • Strzały w dziesiątkę - warsztaty strzeleckie

     • 30 marca w ramach cyklu warsztatów strzeleckich gościliśmy ósmoklasistów Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu wraz z opiekunami. Ćwiczenie umiejętności strzeleckich na strzelnicy broni pneumatycznej cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów. Gratulujemy celnych strzałów w dziesiątkę. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

     • Olimpiada Zdrowia PCK

     • 29 marca 28 naszych uczniów uczestniczyło w etapie szkolnym Olimpiady Zdrowia PCK. Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest kształtowanie potrzeby dbania o własne zdrowie i o środowisko naturalne. Dzięki olimpiadzie młodzi ludzie mogli nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzić modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Założenia Olimpiady Zdrowia PCK wpisują się w cel nr. 3 Agendy ONZ 2030 –„Dobre zdrowie, jakość życia”.

      Etap szkolny odbył się w pracowni komputerowej naszej szkoły i polegał na rozwiązaniu testu online sprawdzającego wiedzę uczestników. Test składał się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Uczestnicy na jego rozwiązanie mieli 30 minut.

     • Ćwiczymy umiejętności strzeleckie – kolejne warsztaty

     • 29 marca mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole kolejną grupę ósmoklasistów. Tym razem z kazimierskiej "trójki". Powodzeniem cieszyła się strzelnica broni pneumatycznej, gdzie każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

      Dziękujemy gościom za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na Dzień Otwarty.

     • Rekolekcje Wielkopostne

     • 27 i 28 marca mieliśmy okazję przeżycia chwil refleksji i zadumy w czasie spotkania z księdzem rekolekcjonistą, który przypomniał nam przykazania dekalogu i zwrócił uwagę na to, co w życiu jest szczególnie ważne. Zgadzamy się ze słowami ks. Michała: "Wiele w naszym życiu zależy od od nas samych i od naszych wyborów..." 

      Rekolekcje poprowadził ks.Michał Glin, wikariusz w parafii Krajno.

     • Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu „Od technika do logistyka 4.0”

     • Dnia 23 marca 2023 r. odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu logistycznego: „Od technika do logistyka 4.0” -  organizowanego przez Międzyuczelniane Koło Studenckie „LogPoint" wraz z Kołem Logistycznym "Sigma" z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu. Głównym celem konkursu  jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką logistyczną. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klasy IV a kształcący się w zawodzie technik logistyk: Amelia Michalec, Klaudia Kalina, Magdalena Kieca, Jakub Pisarek, Norbert Płaszewski i Jarosław Ćwik.

      Etap I odbył się na terenie szkoły i polegał na rozwiązaniu testu online sprawdzającego wiedzę logistyczną uczestników. Test składał się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Uczestnicy na jego rozwiązanie mieli 60 minut.

      Życzymy powodzenia i czekamy na wyniki.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
   • 41 35 21 173 513950701
   • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • /zszodonow/SkrytkaESP
  • Logowanie