• W drodze po złoty indeks ...

     • W dniu 02.12.2022r. uczennice klasy IV a Magdalena Kieca i Amelia Michalec pod opieką nauczyciela Renaty Bladosz-Mleczek wzięły udział w okręgowej olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu w Lublinie.

      Olimpiada ta jest przeznaczona dla uczniów, którzy znają potrzeby pokarmowe człowieka, wartości odżywcze i prozdrowotne żywności oraz rolę żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym.          Po przejściu do etapu centralnego mogą zdobyć złoty indeks na 29 uczelni w Polsce.

      Oczekujemy na wyniki z nadzieją, że nasze uczennice zakwalifikują się do etapu centralnego

      i zdobędą złote indeksy. 

       

     • Nagrody w rywalizacji strzeleckiej

     • W dniu 3 grudnia uczniowie oddziału mundurowego ZSZ w Odonowie uczestniczyli w akcji wojskowej Mikołajkowa Salwa Wstąp do DZSW. Akcję zorganizowało WCR w Busku Zdroju we współpracy z ZSZ w Odonowie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rywalizowali w strzelaniu na strzelnicy broni pneumatycznej.

      Nagrody za najlepsze wyniki w strzelaniu wręczył mjr Stanisław Kasza w imieniu Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju. GRATULUJEMY

     • „ MIKOŁAJKOWA SALWA WSTĄP DO DZSW”

     • To ogólnopolska akcja wojskowa realizowana przez 86 ośrodków Wojskowych Centrów Rekrutacji.

      W dniu 3 grudnia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00

      Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku - Zdroju wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych w Odonowie organizuje:  

      „ MIKOŁAJKOWĄ SALWĘ WSTĄP DO DZSW” - Mobilny Punkt Rekrutacyjny

      W ramach tej  akcji wojskowej, dla wszystkich, którzy odwiedzą w tym dniu ZSZ w Odonowie przygotowaliśmy:

      • ćwiczenia strzeleckie na strzelnicy broni pneumatycznej (dla pełnoletnich osób),
      • spotkania z żołnierzami z WCR w Busku Zdroju – promocja Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, szanse na kształcenie na wojskowych uczelniach,
      • warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Zapraszamy:

      Przyjdź i spróbuj swoich sił w strzelaniu na celność i skupienie,

      poznaj możliwości, jakie stwarza Wojsko Polskie

     • Test Wiedzy o Rodzinie Łubieńskich i cukrowni „Łubna”.

     •               W ramach współpracy z najbliższym środowiskiem uczniowie naszej szkoły wzięli 

      udział w konkursie: „Test Wiedzy o Rodzinie Łubieńskich i cukrowni Łubna” zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Bibliotekę Publiczną oraz Kazimierski Ośrodek Kultury.

                Nasi uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat historii tego Rodu jak również cukrowni „Łubna”. Dlatego w rywalizacji szkół średnich zajęli I i III miejsce indywidualnie oraz II zespołowo. Wszyscy byliśmy dumni z ich sukcesów.

                Uroczyste wręczenie nagród wszystkim zwycięzcom odbyło się 30 listopada 2022r. w czasie  trwania  sesji Rady Gminy.

     • Warsztaty strzeleckie

     • Dziś gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach.

      Kolejne talenty strzeleckie zostały odkryte. Pozdrawiamy naszych Gości.

     • Pierwsze warsztaty strzeleckie

     • Pierwsze warsztaty strzeleckie w ZSZ w Odonowie z wykorzystaniem terenowej strzelnicy sportowej

      i strzelnicy broni  pneumatycznej przeprowadzono dla uczniów klasy ósmej  

      Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu.

      Po zajęciach edukacyjnych był czas na zwiedzanie szkoły oraz słodki poczęstunek.

      Gratulujemy naszym gościom pierwszych sukcesów strzeleckich

      i dziękujemy za sympatyczne spotkanie.

     • Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

     • 17 listopada 2022 roku w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wręczono dyplomy dla uczniów, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne - otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

      Wśród uczniów nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów - Pana Mateusza Morawieckiego,  są nasze Uczennice: Klaudia Kalina i Magdalena Nocoń.

      Gratulujemy Uczennicom Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie, które znalazły się w gronie 186 najwybitniejszych uczniów województwa świętokrzyskiego.

     • Wojskowa Gra Terenowa w Jędrzejowie z udziałem naszych uczniów z oddziału mundurowego.

     • Ciekawa i pouczająca była ta przygoda naszych uczniów w dniu 11 listopada - każdy kolejny punkt gry to zadanie-wyzwanie m.in. maskowanie, składanie i rozkładania broni na czas, rzut granatem na odległość, wyzwanie sportowe, quiz wojskowy a na koniec pyszna grochówka i telewizyjny wywiad. Organizatorem było Ministerstwo Obrony Narodowej a realizatorami żołnierze Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju. Dziękujemy za ciekawy pomysł.

     • 104 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

     • W tym roku szkolnym  bardzo uroczyście obchodziliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

                       Uroczystość ta rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.

      Następnie zaprezentował się oddział mundurowy naszej szkoły, którego obecność na stałe wpisała się w tradycje obchodów kolejnych rocznic niepodległościowych.

                       Po wyprowadzeniu sztandaru i oddziału mundurowego nasi aktorzy zaprosili całą społeczność szkolną  oraz przybyłych na tę uroczystość gości do obejrzenia występu artystycznego pod hasłem: „Żeby Polska była Polską”.

      Widowisko to składało się m.in. z żywej lekcji historii w czasie której przypomniano w porządku chronologicznym wszystkie najważniejsze wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania upragnionej wolności.

      Pieśni patriotyczne oraz recytowane utwory poetyckie również podejmowały tę problematykę i podkreślały ogromne poświęcenie  walczących za tę najważniejszą narodową sprawę.

      Dekoracja sali gimnastycznej w której odbywała się ta uroczystość stworzyła odpowiedni klimat do wystawienia i odbioru tego spektaklu.

      Było to oczywiście zasługą naszych uczniów, którzy z tej okazji w sposób graficzny bardzo sugestywnie przedstawili polską drogę do niepodległości.

     • Nasi logistycy w Amplus Logistic

     • 04 listopada 2022 roku uczniowie klas czwartych kształcący się w zawodzie  technik logistyk odbyli wycieczkę zawodoznawczą do Amplus Logistic z siedzibą w Prandocinie-Iłach. Amplus Logistic to firma powstała w wyniku współpracy Amplus Sp. z o.o., lidera w branży owocowo-warzywnej w Polsce
      i Natanek Nova Sp. z o.o. Obecnie zaplecze firmy obejmujące powierzchnie biurowe, magazyny
      i chłodnie uznawane jest za jedno z najnowocześniejszych w Polsce i w Europie. Zwiedzanie siedziby rozpoczęło się od wykładu na temat działalności Amplus. Uczniowie kompleksowo poznali firmę od początków jej działalności, aż po dzień dzisiejszy. Druga część pobytu w firmie pozwoliła uczestnikom na obserwację pracy osób zatrudnionych w charakterze pracowników magazynowych oraz sposobu realizacji podstawowych procesów magazynowych takich jak: przyjęcie towaru, składowanie, kompletowanie oraz etykietowanie. Pracownicy firmy wyjaśnili uczniom sposób działania wykorzystywanych nowoczesnych technologii takich jak m.in.: komory do przechowywania, ozonowanie, „inteligentne opakowania”, znakowanie i etykietowanie produktów. Nowoczesna technologia i automatyzacja procesów magazynowych wzbudziła największe zainteresowanie zwiedzających. Dodatkowo uczniowie mogli zaobserwować wykorzystanie infrastruktury transportowej do realizacji zamówień klientów. Dzięki wizycie w Amplus Logistic uczniowie wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą branży logistycznej.

     • Nasza 75 – latka – Szkoła kreatywna, nowoczesna, innowacyjna.

     • Minęło 75 lat od powstania pierwszej Szkoły w Odonowie. Historia Szkół w Odonowie rozpoczęła się w 1947 roku. Jest imponująca, pełna różnych, ciekawych wydarzeń, pobudza do refleksji. Rok szkolny 2022/2023 będzie czasem wspomnień, uroczystości i innych wydarzeń związanych z Jubileuszem Szkół w Odonowie.

      W dniu 20 października 2022 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Jubileuszu odbyła się uroczystość z udziałem:

      Pana Jana Nowaka – Starosty Kazimierskiego,

      Pana Wojciecha Kałata – Dyrektora PZEAS w Kazimierzy Wielkiej,

      Pana Krzysztofa Szczerby – Zastępcy Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach

      Pana Łukasza Pastuszyńskiego – Przedstawiciela NBP

      Rodziców, Uczniów oraz Pracowników ZSZ w Odonowie.

      Ze wzruszeniem przyjęto ślubowanie Uczniów klas I, którzy podjęli wyzwanie spełnienia wymagań dla Absolwenta określonych w misji Szkoły.

      Na dobry start i dużo sił w realizacji zamierzeń Uczniowie otrzymali słodki poczęstunek.

      Podziękowania i gratulacje za kreatywną pracę otrzymali z rąk Dyrektora nagrodzeni nauczyciele.

      Pan Jan Nowak z szacunkiem odniósł się do pracy Szkoły, jej osiągnięć oraz gratulował Uczniom wyboru ciekawych kierunków kształcenia, które oferuje Szkoła w Odonowie.

      Wzbogacona kolekcja monet i banknotów w ZSZ w Odonowie

      Dzięki Patronowi Technikum – Władysławowi  Grabskiemu, Szkoła zgromadziła już imponującą kolekcję banknotów i monet.

      Pierwsze eksponaty  to dar wizytatora Kuratorium w Kielcach – Pana Roberta Gwoździa, który przekazał banknoty marki polskiej oraz monety podczas uroczystości nadania imienia Patrona dla Technikum w Odonowie w 2008 roku.

      Kolejny dar to moneta kolekcjonerska z Danutą Siedzikówną „Inką” z serii: Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni, przekazana szkole przez NBP z okazji święta IX Dnia Patrona w 2017 roku.

      Jubileusz 75-lecia powstania Szkół w Odonowie był okazją do wręczenia kolejnej kolekcjonerskiej monety, tym razem  z serii „Wielcy polscy ekonomiści". Jest to srebrne 10 zł upamiętniające Władysława Grabskiego.

      Monetę przekazał w imieniu Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach – Pan Krzysztof Szczerba – Jego Zastępca.

      W podziękowaniu za monetę, przypomniano ważne dla Szkoły działania podjęte we współpracy z NBP:

      • wyposażenie Szkoły w tablicę interaktywną – 2011 r.;
      • udział Szkoły  w konkursie grantowym  „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”,  realizacja konkursu „Złoty w mowie, piśmie i obrazie” – 2018 r.;
      • udział Szkoły  w konkursie grantowym  “Polski ZŁOTY ma sto lat” - realizacja konkursu “Polski ZŁOTY za 100 lat według uczniów”  - 2019 r.

      Historię Szkół w Odonowie przypomniano w nietypowy sposób:

      • wystrój sali gimnastycznej na uroczystości to długa wstęga, na której odnotowano najważniejsze daty w historii Szkół w Odonowie oraz zaprezentowano  zdjęcia z najważniejszych, szkolnych wydarzeń,
      • przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Historii Szkół w Odonowie z wykorzystaniem Kahoot dla reprezentantów klas Technikum,
      • wyświetlono film dotyczący historii Szkół w Odonowie.

      Na zakończenie uroczystości nagrodzono zwycięzców konkursu.

      Nagrody dla Uczniów ufundowała Dyrektor Jolanta Mizio, która też świętowała swój mały jubileusz – 15 lat pracy na stanowisku dyrektora ZSZ w Odonowie.

      Wszyscy Uczniowie startujący w konkursie zostali również uhonorowani upominkami od Przedstawicieli NBP w Kielcach.

      Jubilatce – Naszej Szkole w Odonowie – życzymy:

      aby zachowała się w dobrej pamięci Absolwentów a Uczniowie i Nauczyciele szanując się wzajemnie i wspierając, osiągali sukcesy i realizowali swoje marzenia.

      Jolanta Mizio i Wioleta Żabicka

      Dyrekcja ZSZ w Odonowie

     • Praktyki zawodowe w Grecji - 2.10.2022 - 15.10.2022

     • Urokliwa Grecja, praktyki w hotelach Poseidon i Giannoulis Hotel & Pool, zwiedzanie Litochoro, wąwozu Enipeas - Wąwozy Zeusa i Wanny Afrodyty, Palaios Panteleimonas, Nei Pori, Saloniki,zamek w Platamonas, Meteory, rejs na wyspę Skiathos, fabryka oliwy, Katerini i niebiańskie plaże Grecji

      - to już piękne wspomnienia hotelarek z Odonowa.

     • Eliminacje wojewódzkie do „Strzeleckich Mistrzostw Polski” z udziałem naszych Uczniów – kadetów oddziału mundurowego

     • 5 października reprezentacja Oddziału Mundurowego ZSZ w Odonowie  pod opieką instruktora strzelectwa sportowego – Pana Mariusza Stępnia uczestniczyła w wojewódzkich zawodach w strzelaniu wirtualnym klas mundurowych w Kielcach.

      To było ciekawe doświadczenie – strzelanie dynamiczne z karabinka beryl, stojąc we mgle oraz leżąc do celu na 100 metrów dające również możliwość spotkania z przedstawicielami wojskowych klas mundurowych z całego województwa świętokrzyskiego oraz integracji z uczniami innych szkół.

      Za zajęcie VI miejsca nasi zawodnicy otrzymali okolicznościowe nagrody.

      Nie bez znaczenia była doskonała organizacja zawodów ( wiadomo - wojsko !) oraz poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości i zawodników – kanapki, ciasta, pierogi i wprost rewelacyjny bigos, nie wspominając o zimnych napojach, kawie i herbacie.

      Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów pojedynku strzeleckiego – Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach Centralnego Woskowego Centrum Rekrutacji. Dziękujemy Szefowi Ośrodka – Panu płk mgr inż. Jarosławowi Molisakowi za pamięć o naszej szkole i wieloletnią owocną współpracę.

      Mamy nadzieję, że za rok znów tam będziemy  !!!

     • Giannoulis Hotel & Pool Grecja

     • – to miejsce, do którego w dniu  3 października dotarli uczestnicy projektu Erasmus+   

      Nasze hotelarki mają przed sobą dwa tygodnie na realizację praktyki zawodowej, zdobycie nowych doświadczeń poza granicami Polski, zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w branży hotelarskiej w Grecji.

      Będzie to niewątpliwie ciekawe doświadczenie dla uczennic z klas III a I IV b Technikum im. Władysława Grabskiego wypełnione pracą ale również stwarzające możliwość nawiązania kontaktów,  doskonalenia kompetencji językowych, poznania kultury greckiej, lokalnych tradycji a także zwiedzania tego pięknego kraju (Paleos Pantaleimonas, Wąwóz Enipeas, Leptokaria, Zamek w Platamonas)

     • „Bezpieczny Powiat Kazimierski”

     • Pełnoletni uczniowie Technikum w Odonowie w dniu 30 września 2022 r. mieli okazję uczestniczyć w debacie zorganizowanej przez KPP w Kazimierzy Wielkiej. Tematem debaty był „Bezpieczny Powiat Kazimierski”. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała przedstawianych przykładów przestępstw i sposobów ich badania. Duże zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza przestępstwa w sieci oraz refleksja, że „w Internecie nic nie ginie”.

     • "Smacznie, zdrowo, kolorowo- Szkolny Dzień Hotelarza"

     • W czwartek 29. września odbył się w ZSZ w Odonowie doroczny Dzień Hotelarza. Uczniowie, kształcący się w zawodzie: technik hotelarstwa pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych przygotowali poczęstunek i tradycyjnie zaprezentowali profesjonalny poziom serwisu i obsługi.

                  Jak co roku nie zabrakło dobrego humoru, pysznych słodkości- wymyślnych deserów w wykonaniu naszych profesjonalnych przyszłych hotelarzy. Czekoladowe babeczki, serniczki, pyszna kawa, ale również kolorowe kanapki pełne witamin. Jednym zdaniem: Dla każdego coś dobrego.

                  Dzień Hotelarza na stałe wpisał się w tradycję Technikum im Władysława  Grabskiego w Odonowie. Jest on okazją do zaprezentowania talentów kulinarnych i baristycznych zarówno uczniów jak i nauczycieli z pasją przygotowujących młodych ludzi do zawodu, który w przyszłości będą zapewne wykonywać z satysfakcją. To element kalendarza szkolnego którego nie może zabraknąć. Co roku inny, ciekawy, wesoły… Z niecierpliwością czekamy na kolejny- już za rok.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
   • 41 35 21 173 513950701
   • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • /zszodonow/SkrytkaESP
  • Logowanie