• Szukamy nowych, nieodkrytych dróg… i świętujemy zakończenie 76. roku szkolnego w historii ZSZ w Odonowie

     • Dla całej społeczności szkolnej Technikum w Odonowie to był rok:

      -  pełen zmian i wyjątkowych dni,

      -  nowych wyzwań,

      - radości i celebrowania życia szkolnego,

      - sukcesów sportowych w koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym,

      - zastosowania  w edukacji i promocji szkoły współczesnych technik informatycznych oraz sztucznej inteligencji.

      Gratulujemy wszystkim uczniom otrzymania promocji do następnej klasy.

      Szczególne wyrazy uznania kierujemy do uczniów, którzy otrzymali świadectwa promocyjne z wyróżnieniem, uzyskali  stypendia dla uzdolnionej młodzieży w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego.

      Dziękujemy za wyrazy uznania dla Nauczycieli.

      Do Rodziców kierujemy podziękowania za współpracę i wsparcie dla naszych działań.

      Zgodnie z przesłaniem Adama Asnyka

      Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
       Szukajcie nowych nieodkrytych dróg”.

      zapewniamy, że w nowym roku szkolnym będziemy stwarzać naszym Uczniom ciekawe możliwości rozwoju zainteresowań oraz poszukiwać nowych form działalności szkoły w kształceniu dorosłych w Szkole Policealnej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

      Życzymy naszym Uczniom udanych i bezpiecznych wakacji a Nauczycielom dobrego wypoczynku.

                                                                Dyrekcja ZSZ w Odonowie  

       

     • Technikum w Odonowie – rozwijamy kompetencje cyfrowe, korzystamy z potencjału AI

     • Uczniowie i Nauczyciele informatyki w Technikum w Odonowie chętnie sięgają po zdobycze współczesnej techniki i wykorzystują AI w swoim rozwoju zawodowym.  

      Filmy, prezentacje, materiały związane z zastosowaniem AI jak również materiały promujące Technikum w Odonowie zostały stworzone przez Uczniów pod opieką Pani Agnieszki Krupa.

      Zaangażowanie uczniów i nauczyciela przyniosło wymierne efekty.

      Nasz Uczeń zajął I miejsce w konkursie zorganizowanym w tegorocznej edycji Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Organizatorami konkursu byli: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Film „Zastosowania sztucznej inteligencji  - szanse i zagrożenia” zyskał najwyższe uznanie organizatorów.

      Podczas I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 11 czerwca 2024 roku odbyła się w Centrum Kongresowym Targi Kielce uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „AI w edukacji – przyszłość czy zagrożenie”. Wśród czternastu szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego, biorących udział w tym wydarzeniu, znalazły się również dwa zespoły uczniów z Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie.

      Pierwszy zespół, w skład którego wchodzili Mateusz Blady i Natalia Czapla z klasy 2b, pracował pod opieką pani Agnieszki Krupy. Drugi zespół: Amelia Radziszewska z klasy 2a, prowadzona przez panią Kingę Farmas. Uczniowie przygotowali niezwykłe filmy, które poruszały tematykę zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji. Oba zespoły otrzymały statuetki, a każdy z uczestników otrzymał również dyplom z podziękowaniem za udział.

      Konkurs „AI w edukacji – przyszłość czy zagrożenie” miał na celu stworzenie krótkich filmów, trwających maksymalnie 180 sekund, które odnosiły się do kompetencji cyfrowych, Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz głównego tematu konkursu.

      Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, aby wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie nowych technologii oraz zaprezentować swoje spojrzenie na przyszłość edukacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Filmy przygotowane przez młodzież były oceniane pod kątem innowacyjności, wartości merytorycznej oraz jakości wykonania.

      Jesteśmy dumni z zaangażowania Uczniów, gratulujemy im osiągnięć a pani Agnieszce Krupa życzymy kolejnych pomysłów na zaktywizowanie uczniów do podejmowania ciekawych wyzwań w edukacji cyfrowej.

     • Edukacja z wojskiem

     • Uczniowie Technikum im. Władysława Grabskiego w ZSZ w Odonowie wzięli udział w programie edukacyjno –obronnym „Edukacja z wojskiem”

      Program ten został  przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

      W dniu 4 czerwca 2024 r. żołnierze z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili zajęcia z uczniami, których celem było popularyzowanie wiedzy z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, obrony cywilnej, cyberbezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, systemu alarmowania, łączności oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych.

      Uczniowie i szkoła otrzymali certyfikaty uczestnictwa  w zajęciach.

       

     • Rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

     • Zapraszamy do składania wniosków do naszych Szkół:

      • Technikum im. Wł. Grabskiego w Odonowie
      • Liceum Ogólnokształcącego 
      • Szkoły Policealnej dla dorosłych.

      Nabór elektroniczny: https://nabor.pcss.pl/kazimierzawielka/szkolaponadpodstawowa/

      W okresie od 13 maja 2024 na czas rekrutacji możliwe jest indywidualne zwiedzanie szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mail.

      Zachęcamy do składania wniosków i wyboru naszej szkoły jako

      szkoły pierwszego wyboru”

      oraz wskazanie  pierwszego i drugiego zawodu w naszej szkole. 

       Oferujemy naszą pomoc i wsparcie techniczne podczas składania wniosku i wydruku.

      Nasza komisja rekrutacyjna udziela wszelkich informacji, pomaga przy wypełnianiu wniosku oraz przyjmuje wnioski:

      od poniedziałku do piątku: w godzinach od 8:00 do 16:00 w szkole

      lub w dowolnym terminie dogodnym dla Rodziców i Kandydatów po wcześniejszym  telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty w szkole.

      Bezpośredni kontakt do dyrekcji:  513 950 701

     • Warsztaty strzeleckie

     • Nowa galeria Warsztaty strzeleckie została dodana do albumu fotograficznego

       

      Warsztaty strzeleckie w ZSZ w Odonowie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem Uczniów szkół podstawowych. W dniu 23 maja naszym Gościem był Pan Wicestarosta Marek Olejarski. Podczas trzech kolejnych dni spotkań uczestnicy odbyli instruktaż strzelecki, praktyczne zajęcia strzeleckie na strzelnicy broni pneumatycznej oraz terenowej strzelnicy sportowej. Była to niepowtarzalna okazja do strzelania z broni palnej sportowej kal. 5,6 mm na terenowej strzelnicy sportowej. Prezentowano również zasady bezpiecznych ćwiczeń strzeleckich z wykorzystaniem karabinków kbks SM, SHUL KK 150, BRNO, TOZ. Demonstrowano broń BERYL, pistolety MCM Margolin. Sympatyczni Goście zwiedzili również pracownie hotelarskie, logistyczne, informatyczne.

      Była to również okazja do poznania bogatej historii kształcenia w klasach mundurowych. Można było również sprawdzić swoje predyspozycje do kształcenia w zawodach technik logistyk, informatyk i hotelarz. Technikum w ZSZ w Odonowie ma w swojej ofercie interesujące propozycje, niespotykane w innych szkołach. Specjaliści w zawodach: technik hotelarstwa, informatyk i logistyk są potrzebni i dobrze wynagradzani na każdym rynku pracy. Dodatkowa propozycja: Oddział Przygotowania Wojskowego w klasie technik logistyk daje możliwość realizowania programu kształcenia wojskowego na podstawie decyzji MON. Połączenie kształcenia logistycznego z wojskowym to jedyna taka oferta w województwie świętokrzyskim.

      Bardzo dziękujemy Dyrekcjom, Nauczycielom i Uczniom ze Szkół Podstawowych w: Wielgusie, Kazimierzy Wielkiej, Kamieńczycach, Topoli, Cudzynowicach, Sokolinie, Krzczonowie, Opatowcu, Bejscach, Cieszkowach, Czarnocinie, Skalbmierzu za przyjęcie naszego zaproszenia.

     • Rajd pieszy Uczniów z Oddziału Mundurowego

     • Marsz, musztra, metodyka pola walki, czytanie mapy terenowej – to tylko część wojskowych umiejętności, które nasi Uczniowie ćwiczyli w czasie marszu pieszego z Odonowa do Rzemienowic.

      Po osiągnięciu celu wyprawy przyszedł czas na odpoczynek przy ognisku.

     • Matura 2024

     • Absolwenci Technikum im. Władysława Grabskiego gotowi na wyzwania maturalne, rozpoczęli optymistycznie maturę. Na dobry początek otrzymali życzenia od całej kadry pedagogicznej i dyrekcji

      a także zapewnienie, że wszyscy trzymają kciuki za ich pozytywny wynik egzaminów dojrzałości.

      Z relacji pierwszych zdających opuszczających salę egzaminacyjną wynikało, że byli dobrze przygotowani a zadania egzaminacyjne  nie były dla nich zaskoczeniem.

      Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia.

     • Pięć lat minęło...

     • 26 kwietnia 2024 r   - uroczystość ukończenia szkoły

      dla Absolwentów Technikum im. Władysława Grabskiego w ZSZ w Odonowie

      Wspomnienia wspólnie organizowanych wydarzeń, zajęć, kursów, warsztatów, wycieczek,  gratulacje dla uczniów wyróżniających w nauce i aktywnych w kształtowaniu szkolnego życia a przede wszystkim wzruszające pożegnanie ze szkołą – tak przebiegało  ostatnie spotkanie Uczniów klasy  V a Technikum  im. Władysława Grabskiego w ZSZ w Odonowie ze społecznością szkolną.  Powiat Kazimierski reprezentował Dyrektor PZEAS w Kazimierzy Wielkiej – Wojciech Kałat, który skierował do Absolwentów gratulacje, życzenia oraz cenne wskazówki dotyczące kreowania dalszej kariery zawodowej.

      To pierwszy rocznik absolwentów szkół podstawowych, który spędził w Technikum pięć lat.

      Wybrali zawody technik hotelarstwa i technik logistyk, które od lat wskazywane są w prognozie zawodów Ministerstwa Edukacji jako zawody o istotnym zapotrzebowaniu na rynku pracy.

      Przyszli hotelarze i logistycy korzystali nie tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ale również uczestniczyli w kursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych realizowanych w ramach projektów unijnych, praktykach zawodowych we Włoszech w ramach Erasmus+.  Dzięki tym projektom uczniowie kończący szkołę pozyskali certyfikaty potwierdzające  kwalifikacje zawodowe oaz dodatkowe umiejętności: projektowanie grafiki komputerowej, obsługa druku 3D.

      Wśród Uczniów klasy V a byli aktywnie działający w oddziale mundurowym.

      Stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, które uzyskali Uczniowie z klas maturalnych dały Im nie tylko satysfakcję z osiągniętych wyników w nauce ale również wymierne korzyści materialne.

      Wyniki egzaminów zawodowych tegorocznych Absolwentów są bardzo pozytywne. Dumni mogą być w sposób szczególny hotelarze, którzy w 86%  zdali egzaminy zawodowe a także logistycy z wynikiem zdawalności na poziomie 88%.

      Wydarzenia i imprezy szkolne, sportowe  w ostatnich latach odbywały się z aktywnym udziałem wielu energicznych i utalentowanych artystycznie i sportowo  uczniów z klasy V a.

      Uczniowie klas IV a i III a uświetnili uroczystość pożegnania absolwentów nastrojowymi piosenkami i tańcem  a wszystko to uzupełniała sentymentalna prezentacja z pięcioletniej  nauki w szkole klasy V a.

      Miłym gestem ze strony młodszych kolegów było wręczenie Absolwentom symbolicznych podkówek na szczęście w dalszej drodze życia.

      Dla 30  Uczniów zakończyła się nauka, nadchodzi czas maturalnych podsumowań.

      W najbliższych dniach do matury przystąpią wszyscy, którzy uznali, że są do tego przygotowani.

      Drodzy Absolwenci, jesteśmy przekonani, że w naszej szkole zdobyliście wymagane przez pracodawców umiejętności, karierę zawodową i pracę wybierzecie sobie sami.

      Życzymy Wam powodzenia

      – Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie

     • Zostań Uczniem Grabskiego - wybierz Szkołę w Odonowie

     • Dzień otwarty w ZSZ w Odonowie był wyzwaniem dla organizatorów – nauczycieli i uczniów.

      Do zrealizowania był ambitny cel:

      • przedstawić, jakie możliwości dla swoich uczniów stwarza  Technikum im Władysława Grabskiego w Odonowie,
      • przekonać licznie przybyłych Uczniów klas ósmych i siódmych, że szkoła w Odonowie jest wyjątkowa a jej oferta niespotykana w innych szkołach,
      • zachęcić i zmotywować Uczniów do podejmowania wyzwań, podkreślić wagę wykształcenia zawodowego w zawodach, które są potrzebne na rynku pracy.

      Zaplanowano zwiedzanie szkoły połączone z możliwością wykazania się predyspozycjami niezbędnymi w kształceniu w kierunkach logistycznych, hotelarskich, informatycznych.

      Tego nie ma w innych szkołach:

      - możliwość kształcenia w zawodzie technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego,

      - dodatkowe przedmioty specjalistyczne w każdym zawodzie: spedtrans w logistyce, animacja czasu wolnego, projektowanie grafiki komputerowej,

      - zajęcia strzeleckie na własnej terenowej strzelnicy sportowej oraz strzelnicy broni pneumatycznej,

      - szanse na uzyskanie wynagrodzenia podczas staży uczniowskich,

      Jaką drogę należy wybrać, aby zostać żołnierzem?

      Najlepszy pierwszy krok – nauka w oddziale przygotowania wojskowego.

      Perspektywy i szanse dla absolwentów oddziałów przygotowania wojskowego przedstawiali podczas Dnia otwartego w Odonowie najlepsi specjaliści:

      Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju.

      Wyjątkowo liczna grupa żołnierzy prezentowała sprzęt wojskowy (na parkingu szkoły można było sprawdzić HMMWV), możliwości dalszego kształcenia na uczelniach wojskowych jak również konkretne finansowe korzyści dla studentów uczelni wojskowych oraz absolwentów oddziałów wojskowych.

      Zwiedzający szkołę mogli się przekonać, czy:

      - hotelarze przygotowują dobre soft drinki, przekąski, czy potrafią przekształcić pracownie zawodowe w atrakcyjne miejsca na przyjęcie gości?

      - informatycy sprawnie wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji w edukacji jak i w promocji szkoły,

      - logistycy dobrze wykonali założenia strategiczne przebiegu zwiedzania szkoły,

      - uczniowie z oddziału mundurowego pod nadzorem instruktora strzelectwa sportowego zapewnili bezpieczny przebieg ćwiczeń strzeleckich potencjalnych uczniów szkoły w Odonowie.

      Na zakończenie ciekawego dnia – dobra zabawa i miła atmosfera podczas wspólnego spotkania na sali gimnastycznej. Najwięcej braw uzyskał nowopowstały zespół cheerleaderek, który zachwycił wszystkich nie tylko ciekawym autorskim układem choreograficznym ale również strojami i sprawnością fizyczną.

      Miłym podsumowanie zwiedzania szkoły były nagrody uznania dla uczniów za zaangażowanie w grach i konkursach związanych z kształceniem zawodowym, najlepszymi wynikami w rywalizacji strzeleckiej. Nagrody uzyskali również Uczniowie Technikum za udział w konkursie poświęconym Patronowi szkoły – Władysławowi Grabskiemu.

      Optymistyczna była integracja Uczniów Technikum w Odonowie oraz Gości podczas wspólnego tańca „Belgijka”.

       Czy cel został osiągnięty?

      Od 13 maja do 19 czerwca będziemy oczekiwać na wnioski o przyjęcie do naszej szkoły.

      Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego mają mniej czasu na składanie wniosków – tylko do 29 maja 2024 r.

      Dziękujemy wszystkim:

      - naszym Gościom specjalnym: żołnierzom z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju

      - Nauczycielom i naszym Uczniom

      za zaangażowanie w organizację Dnia Otwartego.

       

      ----------------------------------     Zapraszamy    -----------------------------------------------

       

     • Od 13 maja do 29 maja 2024 trwać będzie rekrutacja do oddziału przygotowania wojskowego

     • Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,

      10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej

      oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju

      w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie

       

      W dniu 17 kwietnia 2024 r. o godzinie 9.00 odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie spotkanie z uczniami klas ósmych, nauczycielami i dyrekcjami szkół podstawowych mające na celu zapoznanie z ofertą szkoły, specyfiką kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, a także atutami służby w Wojsku Polskim.

      Podczas rekrutacji do klasy technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego będzie możliwość odwiedzenia stoisk promocyjnych wystawianych przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku- Zdroju oraz 10 Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej.

       

      Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych OPW to nowy rodzaj klas mundurowych w liceach ogólnokształcących i technikach, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

      Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)  to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

      • obozy wojskowe;
      • zajęcia prowadzone przez kadrę wojskową;
      • szkolenie strzeleckie na strzelnicy szkolnej i profesjonalnych strzelnicach;
      • możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego;
      • zajęcia z technik samoobrony;
      • wyjazdy do jednostek wojskowych i zajęcia w nich;
      • dofinansowanie do zakupu umundurowania.

      W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

      • wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;
      • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;
      • musztrę;
      • ceremoniał wojskowy;
      • podstawy wychowania wojskowego;
      • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;
      • zasady rozpoznania wojskowego;
      • podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

      Rekrutacja do oddziału przygotowania wojskowego odbywać się będzie w terminach:

      od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00.

      Terminy próby sprawnościowej:

      I termin – 12 czerwca 2024 .,

      II termin 3 lipca 2024 r (dla kandydatów, którzy nie mogli przystąpić w I terminie z przyczyn od nich niezależnych)

      Rekrutacja uzupełniająca: od 29 lipca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00.

     • Dzień Liczby 𝜋...

     • ... świętowaliśmy śpiewająco. Kolejne klasy prezentowały swoje wokalne umiejętności w widowisku pełnym zabawy i rytmicznych taktów. W roli głównej wystąpiła oczywiście Liczba 𝜋, a towarzyszyli jej Archimedes oraz Euler.
      Nie obeszło się także bez odtańczenia Belgijki przez Uczniów i Nauczycieli.
      Świętowanie zakończyliśmy poczęstunkiem - PI-ciasteczkami, przygotowanymi przez Uczniów naszej szkoły.

     • Sportowe sukcesy Uczniów z Odonowa

     • Tym razem nasi Uczniowie odnieśli sukcesy w powiatowych zawodach w koszykówce. W rywalizacji dziewcząt nasza drużyna zajęła 3 miejsce. Drużyna chłopców wygrała cały turniej. To kolejne sukcesy Naszych Uczniów po wygranym tydzień temu turnieju siatkówki. Gratulujemy!!!

     • Stypendia dla naszych Uczniów

     • Z przyjemnością informujemy, że siedmiu naszych Uczniów z klas drugich kształcących się w zawodzie technik logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk uzyskało  stypendia w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.

      Gratulujemy Aleksandrze, Marii, Mateuszowi, Weronice i Julii z klasy II b oraz Oliwii i Amelii z klasy II a.

     • Nasza Uczennica w wojewódzkim finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

     • 5 kwietnia 2024 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał wojewódzki jubileuszowej XX edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział niemal 60 uczniów z 30 szkół województwa Świętokrzyskiego.
      Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a także kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich oraz rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej.
      Uczestnicy finału wykazli się znajomością historii „Solidarności”, wydarzeń z lat 1956-1989, biografii kluczowych postaci oraz współczesnej działalności związku.
      Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie reprezentowała uczennica klasy 2a Oliwia, która przygotowała się do konkursu pod opieką nauczyciela Agnieszki Krupy.
      Oliwia wykazała się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Gratulujemy Oliwii sukcesu i życzymy  dalszych osiągnięć!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
   • 41 35 21 173
    513950701
   • Odonów 54
    28-500 Kazimierza Wielka
    Poland
   • /zszodonow/SkrytkaESP
   • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
  • Logowanie