• Zostań Uczniem Grabskiego - wybierz Szkołę w Odonowie

     • Dzień otwarty w ZSZ w Odonowie był wyzwaniem dla organizatorów – nauczycieli i uczniów.

      Do zrealizowania był ambitny cel:

      • przedstawić, jakie możliwości dla swoich uczniów stwarza  Technikum im Władysława Grabskiego w Odonowie,
      • przekonać licznie przybyłych Uczniów klas ósmych i siódmych, że szkoła w Odonowie jest wyjątkowa a jej oferta niespotykana w innych szkołach,
      • zachęcić i zmotywować Uczniów do podejmowania wyzwań, podkreślić wagę wykształcenia zawodowego w zawodach, które są potrzebne na rynku pracy.

      Zaplanowano zwiedzanie szkoły połączone z możliwością wykazania się predyspozycjami niezbędnymi w kształceniu w kierunkach logistycznych, hotelarskich, informatycznych.

      Tego nie ma w innych szkołach:

      - możliwość kształcenia w zawodzie technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego,

      - dodatkowe przedmioty specjalistyczne w każdym zawodzie: spedtrans w logistyce, animacja czasu wolnego, projektowanie grafiki komputerowej,

      - zajęcia strzeleckie na własnej terenowej strzelnicy sportowej oraz strzelnicy broni pneumatycznej,

      - szanse na uzyskanie wynagrodzenia podczas staży uczniowskich,

      Jaką drogę należy wybrać, aby zostać żołnierzem?

      Najlepszy pierwszy krok – nauka w oddziale przygotowania wojskowego.

      Perspektywy i szanse dla absolwentów oddziałów przygotowania wojskowego przedstawiali podczas Dnia otwartego w Odonowie najlepsi specjaliści:

      Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju.

      Wyjątkowo liczna grupa żołnierzy prezentowała sprzęt wojskowy (na parkingu szkoły można było sprawdzić HMMWV), możliwości dalszego kształcenia na uczelniach wojskowych jak również konkretne finansowe korzyści dla studentów uczelni wojskowych oraz absolwentów oddziałów wojskowych.

      Zwiedzający szkołę mogli się przekonać, czy:

      - hotelarze przygotowują dobre soft drinki, przekąski, czy potrafią przekształcić pracownie zawodowe w atrakcyjne miejsca na przyjęcie gości?

      - informatycy sprawnie wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji w edukacji jak i w promocji szkoły,

      - logistycy dobrze wykonali założenia strategiczne przebiegu zwiedzania szkoły,

      - uczniowie z oddziału mundurowego pod nadzorem instruktora strzelectwa sportowego zapewnili bezpieczny przebieg ćwiczeń strzeleckich potencjalnych uczniów szkoły w Odonowie.

      Na zakończenie ciekawego dnia – dobra zabawa i miła atmosfera podczas wspólnego spotkania na sali gimnastycznej. Najwięcej braw uzyskał nowopowstały zespół cheerleaderek, który zachwycił wszystkich nie tylko ciekawym autorskim układem choreograficznym ale również strojami i sprawnością fizyczną.

      Miłym podsumowanie zwiedzania szkoły były nagrody uznania dla uczniów za zaangażowanie w grach i konkursach związanych z kształceniem zawodowym, najlepszymi wynikami w rywalizacji strzeleckiej. Nagrody uzyskali również Uczniowie Technikum za udział w konkursie poświęconym Patronowi szkoły – Władysławowi Grabskiemu.

      Optymistyczna była integracja Uczniów Technikum w Odonowie oraz Gości podczas wspólnego tańca „Belgijka”.

       Czy cel został osiągnięty?

      Od 13 maja do 19 czerwca będziemy oczekiwać na wnioski o przyjęcie do naszej szkoły.

      Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego mają mniej czasu na składanie wniosków – tylko do 29 maja 2024 r.

      Dziękujemy wszystkim:

      - naszym Gościom specjalnym: żołnierzom z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju

      - Nauczycielom i naszym Uczniom

      za zaangażowanie w organizację Dnia Otwartego.

       

      ----------------------------------     Zapraszamy    -----------------------------------------------

       

     • Od 13 maja do 29 maja 2024 trwać będzie rekrutacja do oddziału przygotowania wojskowego

     • Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,

      10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej

      oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju

      w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie

       

      W dniu 17 kwietnia 2024 r. o godzinie 9.00 odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie spotkanie z uczniami klas ósmych, nauczycielami i dyrekcjami szkół podstawowych mające na celu zapoznanie z ofertą szkoły, specyfiką kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, a także atutami służby w Wojsku Polskim.

      Podczas rekrutacji do klasy technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego będzie możliwość odwiedzenia stoisk promocyjnych wystawianych przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku- Zdroju oraz 10 Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej.

       

      Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych OPW to nowy rodzaj klas mundurowych w liceach ogólnokształcących i technikach, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

      Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)  to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

      • obozy wojskowe;
      • zajęcia prowadzone przez kadrę wojskową;
      • szkolenie strzeleckie na strzelnicy szkolnej i profesjonalnych strzelnicach;
      • możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego;
      • zajęcia z technik samoobrony;
      • wyjazdy do jednostek wojskowych i zajęcia w nich;
      • dofinansowanie do zakupu umundurowania.

      W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

      • wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;
      • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;
      • musztrę;
      • ceremoniał wojskowy;
      • podstawy wychowania wojskowego;
      • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;
      • zasady rozpoznania wojskowego;
      • podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

      Rekrutacja do oddziału przygotowania wojskowego odbywać się będzie w terminach:

      od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00.

      Terminy próby sprawnościowej:

      I termin – 12 czerwca 2024 .,

      II termin 3 lipca 2024 r (dla kandydatów, którzy nie mogli przystąpić w I terminie z przyczyn od nich niezależnych)

      Rekrutacja uzupełniająca: od 29 lipca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00.

     • Dzień Liczby 𝜋...

     • ... świętowaliśmy śpiewająco. Kolejne klasy prezentowały swoje wokalne umiejętności w widowisku pełnym zabawy i rytmicznych taktów. W roli głównej wystąpiła oczywiście Liczba 𝜋, a towarzyszyli jej Archimedes oraz Euler.
      Nie obeszło się także bez odtańczenia Belgijki przez Uczniów i Nauczycieli.
      Świętowanie zakończyliśmy poczęstunkiem - PI-ciasteczkami, przygotowanymi przez Uczniów naszej szkoły.

     • Sportowe sukcesy Uczniów z Odonowa

     • Tym razem nasi Uczniowie odnieśli sukcesy w powiatowych zawodach w koszykówce. W rywalizacji dziewcząt nasza drużyna zajęła 3 miejsce. Drużyna chłopców wygrała cały turniej. To kolejne sukcesy Naszych Uczniów po wygranym tydzień temu turnieju siatkówki. Gratulujemy!!!

     • Stypendia dla naszych Uczniów

     • Z przyjemnością informujemy, że siedmiu naszych Uczniów z klas drugich kształcących się w zawodzie technik logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk uzyskało  stypendia w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.

      Gratulujemy Aleksandrze, Marii, Mateuszowi, Weronice i Julii z klasy II b oraz Oliwii i Amelii z klasy II a.

     • Nasza Uczennica w wojewódzkim finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

     • 5 kwietnia 2024 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał wojewódzki jubileuszowej XX edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział niemal 60 uczniów z 30 szkół województwa Świętokrzyskiego.
      Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a także kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich oraz rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej.
      Uczestnicy finału wykazli się znajomością historii „Solidarności”, wydarzeń z lat 1956-1989, biografii kluczowych postaci oraz współczesnej działalności związku.
      Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie reprezentowała uczennica klasy 2a Oliwia, która przygotowała się do konkursu pod opieką nauczyciela Agnieszki Krupy.
      Oliwia wykazała się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Gratulujemy Oliwii sukcesu i życzymy  dalszych osiągnięć!

     • Praktyki zawodowe hotelarzy

     • Tym razem miejscem miesięcznych praktyk hotelarzy z Odonowa były renomowane hotele w Busku-Zdroju i Krakowie. Hotel Campanile, Zamek Dersława, Słoneczny Zdrój, Pałac Śmiłowice – to tam nasi Uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne, które w przyszłym roku szkolnym wykorzystają w czasie planowanych praktyk zagranicznych we Włoszech lub Grecji.

     • Siatkarska dominacja drużyn z Odonowa

     • Piątkowe zawody o mistrzostwo Powiatu w siatkówce szkół ponadpodstawowych, w Kazimierskiej Hali Sportowej, zakończyły się podwójnym zwycięstwem drużyn dziewcząt i chłopców z Odonowa.

      Obydwie drużyny wygrały wszystkie mecze i okazały się bezkonkurencyjne wśród  lokalnych rywali. 

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • II Kazimierska Giełda Szkół Ponadpodstawowych

     • Stoisko ZSZ w Odonowie na II Kazimierskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych było wyjątkowo barwne i ciekawe. Hotelarze serwowali pyszne przekąski i soft drinki, logistycy proponowali grę i ciekawe nagrody, informatyków wspierali nasi projektowi Partnerzy z firmy Syntea. Wirtualne google cieszyły się dużym zainteresowaniem. Byliśmy bezpieczni dzięki ochronie naszego oddziału mundurowego.

      Dziękujemy Panu porucznikowi Pawłowi Pasternakowi - naszemu absolwentowi, za ciekawą i inspirującą prezentację swojej kariery zawodowej i motywowanie młodzieży do wyboru kierunku technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego w Technikum w Odonowie.

     • VIII Rajd Józefa Piłsudskiego z udziałem Uczniów z Odonowa

     • 15. marca kadeci Oddziału Mundurowego w  ZSZ w Odonowie wzięli udział w marszu i uroczystościach upamiętniających postać Józefa Piłsudskiego. Organizatorami rajdu było Muzeum Regionalne w Pińczowie oraz Związek Strzelecki „Niepodległość”.

      15-sto kilometrowa trasa prowadziła z Pińczowa do Grudzyna, gdzie znajduje się dworek Józefa Piłsudskiego.

      Uczestnicy marszu złożyli wiązanki i znicze na cmentarzu w Mierzwinie, gdzie znajduje się mogiła piłsudczyków poległych w walkach nad Nidą w 1915 r.

     • Sukces Ucznia z Odonowa w konkursie „Zastosowania sztucznej inteligencji-szanse i zagrożenia”.

     • Gratulujemy Mateuszowi, który zajął I miejsce w konkursie zorganizowanym w tegorocznej edycji Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Organizatorami konkursu byli: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

      4 marca 2024 r. w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach miały miejsce obchody XII ŚDBI. W programie nie zabrakło wykładów, warsztatów i prezentacji propagujących zasady bezpieczeństwa w sieci. Wśród eksponowanych materiałów znalazł się film autorstwa naszego Ucznia Mateusza pt. „Zastosowania sztucznej inteligencji  -szanse i zagrożenia”.

      Mateusz przygotował film pod kierunkiem Pani Agnieszki Krupa, której gratulujemy pomysłów i dziękujemy za inspirowanie uczniów do podejmowania ciekawych wyzwań.

      Dziękujemy Organizatorom za wyrazy uznania dla naszego Ucznia i cenne nagrody.

     • Dobre zawody są u nas!

     • Jak wskazuje Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki (M.P. 2023 poz. 145) technik logistyk, technik hotelarstwa i technik informatyk to zawody o istotnym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Nic więc dziwnego, że 1. marca zawody te cieszyły się dużym zainteresowaniem ósmoklasistów podczas Festiwalu Zawodów 2024 w Zespole Placówek Oświatowych w Koszycach. Szczególną uwagę zwracali przedstawiciele działającego w szkole oddziału mundurowego. Zachęcali oni do wstąpienia do Oddziału Przygotowania Wojskowego, który od przyszłego roku szkolnego będzie funkcjonował w ZSZ w Odonowie, dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Darmowe umundurowanie, wyjazdy do jednostki patronackiej na zajęcia praktyczne i biwaki, przywileje przy rekrutacji na uczelnie wojskowe oraz skrócony czas odbycia służby wojskowej to tylko niektóre z przywilejów dla kadetów OPW. Zapraszamy do Odonowa. Rekrutacja już wkrótce!

     • DZIEŃ KOBIET – MARZEC 2024

     • W tym roku Dzień Kobiet świętowaliśmy wcześniej niż zwykle, bo już 1. marca.

      Ten dzień był kolejną okazją do wspólnego spotkania oraz zaprezentowania talentów artystycznych naszych uczniów. W tym roku program słowno-muzyczny został przygotowany pod hasłem : „Kobiety, ach te kobiety…”. Jego przewodnia myśl została ujęta i rozwinięta w prezentacji tzw. „typów kobiet”, np. pracoholiczki, kumpeli, sportsmenki i feministki. Mieliśmy okazję zobaczyć bardzo ciekawe kreacje tych współczesnych portretów poprzez odpowiedni dress code każdej z nich oraz prezentację najbardziej charakterystycznych cech zachowań przynależnych tym „typom”.

      Tematyka związana z życiem kobiet dominowała również w wierszach oraz piosenkach – niektóre z nich były śpiewane na bis wspólnie z publicznością, która włączyła się do wspólnej zabawy.  

      Później twórcy wprowadzili nas w inny klimat. Wzorując się na twórczości Adama Mickiewicza zaprezentowali typowo romantyczne wyznanie miłości, czym wzbudzili zachwyt publiczności.    

      W trakcie uroczystości Samorząd Szkolny złożył naszym Paniom wzruszające życzenia i wręczył im piękne kwiaty oraz słodkie prezenciki.

      Na zakończenie wspólnej zabawy czekała nas niespodzianka, czyli konkurs, w którym wzięli udział nasi uczniowie prezentujący autorskie projekty kobiecych strojów. Byliśmy zdumieni ich oryginalnością. 

     • Bal studniówkowy 2024

     • Maturzyści z Technikum im. Wł. Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie bawili się na balu studniówkowym 11 lutego 2024 r w Domu Weselnym Melodia w Skalbmierzu.

      Prowadzący Uczniowie: Weronika, Amelia, Norbert, Kamila oraz Sandra rozpoczęli bal od powitania zaproszonych gości honorowych: Pana Jana Nowaka - Starosty Kazimierskiego, Pana Jerzego Bojanowicza – Przewodniczącego Rady Powiatu. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice zostali przywitani gromkimi brawami. Wysłuchano okolicznościowych przemówień, dokonano uroczyście otwarcia balu studniówkowego. Miłą niespodzianką dla maturzystów był symboliczny prezent wręczony przez Dyrektor Jolantę Mizio - czterolistna zielona koniczynka z nazwą ZSZOdonow zaprojektowana i wykonana w szkole, To miła pamiątka dla każdego Ucznia – symbol życzeń powodzenia na egzaminie maturalnym oraz w planowaniu dalszej przyszłości.

      By staropolskiej tradycji stało się zadość, rozpoczęto bal dostojnym polonezem.

      Dalsza część balu obfitowała w wiele atrakcji: tort studniówkowy, sesja fotograficzna i zabawa do białego rana.

      Teraz pozostały piękne wspomnienia i ostatnie chwile przygotowań do zakończenia szkoły, egzaminu maturalnego.

      Każdemu maturzyście  życzymy optymizmu i wiary we własne siły.

      A w przyszłości

      … Próbuj życia i układaj je na własny sposób. Żyj najpiękniej jak umiesz. Po swojemu. Spełniaj się…

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
   • 41 35 21 173 513950701
   • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • /zszodonow/SkrytkaESP
   • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
  • Logowanie