• „Poznajmy się lepiej, czyli integracja klas pierwszych”

     • To właśnie pod takim hasłem przebiegała integracja klas pierwszych.
      Najważniejszym celem spotkania było poznanie siebie nawzajem, jak i
      osobę wychowawcy, co ułatwia funkcjonowanie w szkole.
      Zabawy z balonami wprawiły młodzież w dobry humor , co pozwoliło na
      zaciśnięcie pozytywnych relacji między rówieśnikami , a także na
      budowanie miłej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie
      bezpieczeństwa. Radości oraz zabawy nie było końca.
      Kolejnym etapem spotkania było zawarcie KONTRAKTU z wychowawcą.
      Uczniowie mieli za zadanie złożyć pisemną przysięgę dotyczącą
      pozytywnych norm zachowania w klasie i w szkole. Pamiętajmy, że zgrana
      klasa to „fundament szkoły” do wspólnego przeżywania sukcesów i
      porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia. Takie obietnice były
      udokumentowane podpisami uczniów oraz wychowawców, a także
      zdjęciami.
      Żeby zregenerować „ciało i umysł” został podany poczęstunek przez nasze
      „starsze” koleżanki , a w sali gimnastycznej można było usłyszeć dźwięki
      nowoczesnych przebojów muzycznych.
      Ostatnią atrakcją była prelekcja na temat oddziału mundurowego. Było
      wiele pytań ze strony zainteresowanych uczniów ,ale też sporo deklaracji
      zapisu do oddziału.
      Dzięki takim działaniom integracyjnym możliwa była otwarta komunikacja,
      fajna zabawa oraz chęć dalszych spotkań i wyjazdów klasowych.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
    • 41 35 21 173 513950701
    • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
    • /zszodonow/SkrytkaESP
    • AE:PL-28211-93799-DHJUR-21
   • Logowanie