• Wprowadzamy ciekawe programy kształcenia zawodowego

          • Dajemy każdemu Uczniowi szansę na rozwijanie zainteresowań a także zdobywanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

    • Kontakty

      • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
      • dyrektor@zszodonow.edu.pl
      • dyrektor@zszodonow.edu.pl
      • dyrektor@zszodonow.edu.pl
      • 41 35 21 173 513950701
      • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
      • /zszodonow/SkrytkaESP
    • Logowanie