• Szkoły Grabskiego

     • Dzięki Patronowi Władysławowi Grabskiemu nawiązano wieloletnią współpracę ze szkołami z całej  Polski, których Patronem jest Władysław Grabski.

      W rodzinie „Szkół Grabskiego” są:

      • Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach
      • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole
      • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
      • Zespół Szkół nr 3 w Kutnie im. Władysława Grabskiego
      • Zespól Szkól Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
      • Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie
      • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie Technikum im. Władysława Grabskiego
      • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

      Najprężniej działający  Zespół Szkół nr 1 w Lublinie często był odwiedzany przez delegację uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Współpraca ta służy wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu relacji z uczniami z innych szkół.

     • Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

     • Współpraca z CPdMZ w Kielcach jest realizowana na mocy porozumienia podpisanego 25 października 2012 roku. W ramach porozumienia podjęto następujące działania:

      • Szkoła popularyzowała i eksponowała tradycje oraz współczesne oblicze CPdMZ poprzez swoją stronę internetową, na zajęciach z przedmiotu „edukacja obronna i elementy szkolenia wojskowego”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „edukacja dla bezpieczeństwa”, zajęcia strzeleckie, 
      • Przedstawiciel CPdMZ uczestniczy w uroczystości ślubowania uczniów klasy I, podczas której promowana jest zawodowa służba wojskowa a uczniowie zachęcani są do uczestnictwa w uroczystościach o charakterze patriotycznym,
      •  uzgadniano zasady organizacji wspólnych przedsięwzięć podczas spotkań Dyrekcji Szkoły z Komendantem CPdMZ,
      • w latach: 2013, 2014, 2015 2016, 2017,2018,2019 organizowano wspólnie obóz sprawnościowo – szkoleniowy na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach dla grupy uczniów klasy I LO, pod opieką nauczycieli. Przedsięwzięcie to na wniosek Dyrektora Szkoły zostało ujęte w Planie współpracy wojsk lądowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w latach 2013, 2014, 2015 i 2016, 2017, 2018, 2019. Obóz nadzorowali i prowadzili: Komendant Obozu, Szef Obozu, Instruktor – oficerowie z CPdMZ. W trakcie obozu uczniowie zapoznali się z tradycjami i historią CPdMZ, uczestniczyli w spotkaniach z żołnierzami, którzy służyli w misjach zagranicznych. Podczas obozu uczniowie ćwiczyli różne formy sprawności przydatnej w przygotowaniu do służby żołnierskiej,
      • 5 września 2014 r. delegacja Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie uczestniczyła w uroczystości 25–lecia powstania Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Z tej okazji uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie przygotowali i przekazali Komendantowi CPdMZ pamiątkowy album ilustrujący najważniejsze działania podjęte w ramach wzajemnej współpracy, Reprezentant ZSZ w Odonowie uczestniczył w II Festiwalu Piosenki Wojskowej „Żołnierska Nuta” organizowanym przez CPdMZ w Kielcach w dniach 15 – 16 listopada 2014 r.

       

     • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

     • W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (Patronat edukacyjny z 2 września 2013 r.):

      • organizowane były zajęcia w profilu ratownictwo medyczne i prowadzone przez pracownika Uczelni,
      • Uczniowie uczestniczą w konkursach organizowanych przez Uczelnię, w warsztatach organizowanych przez Uczelnię,
      • Uczelnia uczestniczy w Dniach Otwartych Szkoły – warsztaty dla gimnazjalistów,
      • Przedstawiciele Uczelni uczestniczą w uroczystościach szkolnych – Dzień Patrona.

      Najbardziej spektakularna była współpraca z Uczelnią w realizacji projektów:

      • „Dobry staż na start”,
      • „Kwalifikacje +staż = nowe możliwości” ,
      • "Masz zawód - masz pracę".

      Dyrektor uczestniczy w życiu Uczelni jako członek Rady Szkoły.

     • Narodowy Bank Polski

     • Współpraca z NBP  zaowocowała realizacją dwóch projektów skierowanych do uczniów i przyszłych uczniów naszej szkoły:

      •  „Złoty w mowie, piśmie i obrazie”,
      • „Polski Złoty za 100 lat według uczniów”.
     • Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A.

     •  

      1 września 2016 r. w Busko – Zdroju została podpisana umowa o współpracy pomiędzy ZSZ w Odonowie a „Uzdrowiskiem Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku – Zdroju. W umowie przewidziano różne formy wzajemnej współpracy w zakresie praktycznego kształcenia uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, między innymi:

      • organizację warsztatów, ćwiczeń, wycieczek zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w „Uzdrowisko Busko – Zdrój” lub innym wyznaczonym przez strony miejscu,
      • organizowanie szkoleń/kursów dla uczniów umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych promocji firmy, marki wśród uczniów, nauczycieli, w lokalnym środowisku.
     • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

     • Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej jest realizowana zgodnie z porozumieniem zawartym 1 września 2011 r. 

      Zakres współpracy:

      •  współorganizowanie turniejów wiedzy pożarniczej,
      • udział pracowników KPPSP w charakterze eksperta w zajęciach związanych z tematyką przysposobienia strażackiego,
      • udział uczniów w warsztatach organizowanych na terenie Strażnicy – poznanie specyfiki służby w straży pożarnej,
      • promocja służby w straży podczas każdych Dni Otwartych Szkoły przez jednostki ratownicze – gaśnicze.
     • Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej

     • Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej to głównie:

      • cykliczna organizacja warsztatów dla młodzieży, szkoleń w zakresie profilaktyki,
      • wizyty uczniów klas mundurowych na komendzie Policji – zapoznanie ze specyfiką służby w Policji,
      •  organizacja debaty z przedstawicielami policji na temat zagrożeń,
      • udział przedstawicieli uczniów i nauczycieli w debatach „Bezpieczny Powiat Kazimierski” organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej,
      • wspólne zawody strzeleckie.
     • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju

     • W ramach współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Busku Zdroju zawarto:  porozumienie z 25 lutego 2011, list intencyjny w sprawie promocji ochotniczych form służby wojskowej z dnia 22 marca 2016 r. oraz porozumienie o współpracy sierpień 2017. Wspólnie realizowano działania:

      • udział żołnierzy WKU w charakterze eksperta w zajęciach związanych z tematyką wojskową,
      • promocja służby w wojsku podczas każdych Dni Otwartych Szkoły – warsztaty dla gimnazjalistów, 51
      •  współtworzenie programów związanych w wprowadzeniem w LO dwóch innowacji pedagogicznych,
      • udział przedstawicieli w uroczystościach szkolnych,
      • wspólna organizacja uroczystości wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju (2015) z udziałem Wiceminister obrony narodowej.

      Planuje się podjęcie współpracy z nowopowstałym

      Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym

      w Busku Zdroju.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
   • dyrektor@zszodonow.edu.pl
   • dyrektor@zszodonow.edu.pl
   • dyrektor@zszodonow.edu.pl
   • 41 35 21 173 513950701
   • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • /zszodonow/SkrytkaESP
  • Logowanie