• Spółdzielnia Uczniowska

     • W obecnych trudnych czasach dla szkół spółdzielnie uczniowskie są źródłem finansowania wielu potrzeb szkoły (nagrody na różnego rodzaju konkursy, turnieje szkolne, promocja szkoły). Praca w spółdzielni uczniowskiej oprócz tych korzyści przygotowuje młodych ludzi do życia we współczesnym świecie. Uczy rzetelnej, systematycznej pracy, oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

      Głównym celem pracy naszej spółdzielni jest działalność sklepiku uczniowskiego. Obok tego celu realizowane są zadania edukacyjne, mające na celu przybliżenie uczniom zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie uczą się prowadzenia dokumentacji sklepowej, ustalania marż, przeprowadzania inwentaryzacji, ustalania wyniku finansowego. Sklepik szkolny jest dla nich miejscem zdobywania nowych doświadczeń, a zarazem miejscem gdzie mogą nauczyć się pracy w grupie. Członkowie spółdzielni angażują się
      w życie szkoły. Wygospodarowane środki finansowe przeznaczają na różne pomoce dydaktyczne dla szkoły, nagrody na konkursy (Dzień Wiosny), finansowanie spotkań z młodzieżą (przyjęcie gimnazjalistów), dofinansowanie paczek mikołajowych.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
   • dyrektor@zszodonow.edu.pl
   • dyrektor@zszodonow.edu.pl
   • dyrektor@zszodonow.edu.pl
   • 41 35 21 173 513950701
   • Odonów 54 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • /zszodonow/SkrytkaESP
  • Logowanie